De Boodschap
Kabinet van de President

Wan Okasi ingenomen met toezegging verhoging sociale uitkering

De Stichting Wan Okasi is ingenomen met de toezegging van de regering om de sociale uitkering aan sociaal zwakkeren, waaronder mensen met een beperking te verhogen. President Chandrikapersad Santokhi heeft in zijn Nieuwjaarsboodschap aangegeven dat de tegemoetkoming naar deze groepen met SRD1800 wordt opgetopt. Dat betekent voor de mensen met een beperking een verhoging van SRD 1750 naar SRD 3550.

Stichtingsvoorzitter Aniel Koendjbiharie vertelt dat er op donderdag 29 december een onderhoud is geweest met president Santokhi en minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), waarbij er over concrete punten van gedachten is gewisseld. Tijdens het gesprek heeft het staatshoofd zijn voornemens voor 2023 voor de sociaal zwakkeren bekend gemaakt.

“Hij heeft aangegeven dat er geld vrij is en dat bijvoorbeeld de sociaal zwakkeren een SRD 1800 krijgen op hun uitkering,” aldus Koendjbiharie. Hij legt uit dat mensen met een beperking, die een bedrag van SRD 1750 ontvangen daarenboven SRD 1800 tegemoet mogen zien. Deze verhoging – wat de uitkering op SRD 3550 brengt – wordt per eind januari structureel uitbetaald.

Koendjbiharie meent dat de huidige uitkering niet meer toereikend is, aangezien producten en diensten behoorlijk in prijs zijn gestegen. Om aandacht van de regering te vragen had de groep ‘mensen met een beperking’ vorig jaar een petitie aangeboden aan het parlement en het kabinet.