De Boodschap
Uncategorized

Wederom geen fouten gevonden bij vijftiende ISO-onderzoek MAS

De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) heeft het vijftiende ISO-onderzoek zonder fouten doorstaan. De instantie deelt in een persbericht mede dat zij, ondanks de vele uitdagingen, vanaf 2008 tot en met 2022 haar final audits zonder een non-conformity heeft doorstaan. “Dit hebben wij door de inzet van het totaal personeel kunnen behalen.”

ISO 9001 is de ISO norm die bedrijven verplicht stelt om een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten, deze in te richten en te onderhouden in overweging nemende de strategische richting van het bedrijf. Dit houdt in dat de kwaliteit moet zijn ingebed in alle activiteiten van de organisatie.

Dit is ook het geval binnen de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) waar de norm is gestandaardiseerd binnen alle bedrijfsprocessen en -procedures. “Kwaliteit” staat heel hoog in het vaandel bij alle activiteiten die wij ontplooien, zowel voor de externe als de interne klanten.

Binnen de MAS is er een Internal auditteam dat conform de ISO 9001: 2015 norm audits uitvoert. Onze werkwijze is dat alle afdelingen tenminste een auditor voordragen voor dit team. Dit teamlid ondersteunt bij het managen van de kwaliteit op de eigen afdeling maar voert geen audits op de afdeling uit, vanwege de onafhankelijkheid. Verder is er ook kwaliteitsteam die vanuit hun bevoegdheden het kwaliteitshandboek opstelt en ook de kwaliteit binnen de organisatie monitort.

De betrokkenheid van de directie en RVC is van eminent belang en deze zet zich evenals het overig personeel in voor het behouden van kwaliteit.