De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Wegstrekking Zanderij West-Suriname blijft gesloten voor vrachtverkeer

De wegstrekking Zanderij rijrichting West-Suriname blijft voorlopig gesloten voor vrachtverkeer boven 4 ton. Districtscommissaris, Marlene Joden, komt tot dit besluit na overleg met het traditioneel bestuur van de nabij gelegen inheemse dorpen en houtconcessionarissen.

Delen van deze wegstrekking bevinden zich in zeer slechte staat. Onder toezicht van het ministerie van Openbare Werken (OW), worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Thans wordt het gedeelte nabij Singrilanti gerehabiliteerd.

Zodra de weg in rijdbare conditie verkeerd, zal op advies van OW, ontheffing worden verleend voor vrachttransport. De districtsleiding doet er alles aan om te voorkomen dat de gemeenschap in het achterliggend gebied van Para geïsoleerd raken.