De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Werkgroep geïnstalleerd ter ordening stalweide blok 3

Landbouwdirecteur Soedeshchand Jairam van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en districtscommissaris (dc) Senrita Gobardhan hebben op zaterdag 20 mei 2023 een werkgroep geïnstalleerd om de stalweide te Nanipolder in het district Nickerie, bekend als de stalweide blok 3 te ordenen en samen met de veehouders te komen tot een professionele aanpak van de veeteelt in dat gebied.

De stalweide blok 3 omvat ongeveer 370 hectare grond waar een groot aantal runderen van een onbekend aantal veehouders op grazen. Het gebied wordt geregeld geplaagd door wateroverlast in de regentijd en watertekort voor de runderen in de droge periodes. De weide is niet beschut met als gevolg dat onverlaten ertoe overgaan jonge kalveren die hen niet toebehoren te brandmerken. Ook worden de veehouders vaak geplaagd door diefstallen van hun runderen. De laatste calamiteit in het gebied was de verbranding van enkele runderen. Zij kwamen namelijk op een brandende padikaf hoop terecht. Dit met noodlottige gevolgen.

Om al deze bovengenoemde problemen tot het verleden te doen behoren en over te kunnen gaan naar het professioneel houden van slacht/en of melkvee, de beplanting met betere grassoorten, een goede waterhuishouding, een omrastering en bewaking zijn LVV en de dc reeds enige tijd bezig om de veehouders te identificeren om zo te geraken tot een gestructureerde organisatie, eventueel in coöperatie vorm.

Tot nog toe hebben deze pogingen schipbreuk geleden, omdat de veehouders van de stalweide blok 3 de besprekingen voor ordening slecht bezoeken. Zonder zuivere data van aantallen vee en veehouders is het volgens de LVV-directeur moeilijk om met de ordening van deze weide te kunnen starten. Daarom heeft deze werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het commissariaat van Nickerie, LVV-kantoor regio West, de politie en een 5-tal veehouders als voornaamste taak binnen twee weken een gedegen registratie van veehouders en vee op touw te zetten. Ook is een andere taak om belanghebbenden van de weide te begeleiden naar de opzet van een organisatie die het beheer en exploitatie van de stalweide blok 3 zal overnemen. Samen met dc Gobardhan en met ondersteuning van het ministerie LVV zal deze organisatie moeten werken aan de professionalisering van de veeteelt-sector in het district.