De Boodschap
Kabinet van de President

Werkgroep parade en defilés draagt conceptbeschikking over aan president

Vanwege het feit dat de parade en defilés van de verschillende korpsen van Suriname voorheen nooit waren ingericht, is door president Chandrikapersad Santokhi een werkgroep ingesteld om hiervoor een beschikking samen te stellen. Op 22 november 2022 werd de conceptbeschikking parades en defilés door de Chef staf van het Nationaal Leger, Bob Mangal, op het kabinet overhandigd aan de president.

In de conceptbeschikking is onder andere opgenomen welk korps op welke dag zal defileren, als dit nu een nationale feestdag is of een hoogtepunt van het desbetreffend korps is. Verder bepaalt de president de plechtigheden en waarbij krijgsmachten bij vertegenwoordigd moeten zijn. De president toonde zich zeer tevreden met het programma welke werd gepresenteerd door operatiecommandant parade, majoor Zeefuik, en droeg zijn complimenten over aan de werkgroep. Tijdens deze meeting werd ook het draaiboek van het aankomend defilé en parade ten behoeve van 47 jaar onafhankelijkheid van Suriname op 25 november, gepresenteerd.

Als opperbevelhebber van het leger zal president Santokhi de ceremoniële inspectie van de strijdkrachten, al rijdend, uitvoeren. Behalve de Surinaamse eenheden, bestaande uit het Nationaal Leger, Korps Politie Suriname en Korps Douane zullen er ook buitenlandse eenheden vanuit Frans-Guyana en Nederland deelnemen aan de parade en defilé.

De festiviteiten in verband met 47 jaar onafhankelijkheid van Suriname zullen worden ingeluid met 21 kanonschoten en zullen er verschillende demonstraties op de Surinamerivier worden uitgevoerd zoals Helo droppings, waarbij troepen vanuit een helikopter in de Surinamerivier gedropt zullen worden. De commissie verzekerde de president dat zij ervoor zal zorgdragen dat de uitvoering van het programma precies zoals gepresenteerd, gedaan zal worden. Ook verzocht het staatshoofd aan de commissie om duidelijke instructies aan de gemeenschap te geven over waar zij zich wel en niet mogen begeven tijdens de plechtigheden.