De Boodschap
Openbare Werken

Werkzaamheden Tout-Lui-Fautkanaalweg rechts in volle gang

In opdracht van het ministerie van Openbare Werken (OW) is de aannemer Kuldipsingh Infra N.V. thans bezig met de weg- en rioleringswerkzaamheden aan de Tout-Lui-Fautkanaalweg rechts en wel tussen de Tjon A Kietweg en de Lachmisinghweg.

 

De aannemer is momenteel bezig met 1200 meter aan grondverbetering. Dit jaar moet de eerste 1200 meter geasfalteerd worden, maar vanwege de nutswerkzaamheden aldaar kan de uitvoerder nog niet aanvangen met het asfalteren. De werkzaamheden in fase 1 duren tot en met woendag 30 november 2022.

De Tout-Lui-Fautkanaalweg rechts en wel tussen de Tjon A Kietweg en de Lachmisinghweg, is volledig afgesloten met uitzondering van bestemmingsverkeer. Personenvervoer en het langzaam verkeer zullen worden omgeleid via de Tjon A Kietweg, de Pt. Paltan Tewarieweg en de Lachmisinghweg. Verder zal het vrachtverkeer worden omgeleid via de Nieuwe Grondweg en de Pt. Paltan Tewarieweg. Dit zal ter plaatse middels verkeersborden worden aangegeven. Aan de weggebruikers en de overige belanghebbenden wordt gevraagd rekening te houden en de aanwijzingen stipt op te volgen.