De Boodschap
Kabinet van de President

Wijziging Wet op de Staatsschuld heeft drieledig doel

De Nationale Assemblee (DNA) heeft haar goedkeuring gegeven aan de wijziging van de Wet op de Staatsschuld. Daartoe is de ontwerpwet houdende de nadere wijziging op vrijdag 3 maart 2023 met 26 stemmen voor en 12 tegen aangenomen door het parlement. De wetswijziging dient volgens minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning een drieledig doel. De bewindsman geeft aan dat de wet die in 2002 is afgekondigd, zeven keer is gewijzigd.

Als eerste doel van de wijziging waarvoor er thans goedkeuring is gegeven, legt minister Raghoebarsing uit dat de wet meer moet aansluiten op de huidige tijd en eisen. Hij benadrukt dat omstandigheden veranderen. Wetten zijn geen dode letters en leven mee met de tijd. “Als de omstandigheden wijzigen, pas je ze aan, aan de gewijzigde omstandigheden zodat ze levend zijn en blijven voldoen aan het doel, namelijk inzicht geven in het besturen”, aldus de bewindsman.

Hij zegt dat er in de gewijzigde wet enkele uitbreidingen en uitwerkingen van taken genoemd worden. Zo is het tweede doel dan ook dat er nu registratie plaatsvindt van schulden bij parastatalen en staatsbedrijven. Minister Raghoebarsing: “De onderliggende reden daartoe is dat het weleens kan gebeuren dat schulden van parastatalen – als zij die kunnen betalen – uiteindelijk toch op de rekeningenlijst van de staat terechtkomen.” De bewindsman acht het daarom belangrijk om deze schulden vrij vroeg in beeld te brengen. Als derde doel noemt hij het beter doen aansluiten van de Wet op de Staatsschuld op internationale standaarden.

Minister Raghoebarsing erkent op vragen van het college dat de Wet op de Staatsschuld en de Comptabiliteitswet gesynchroniseerd moeten worden. “Het ligt voor de hand dat daar waar er over schulden wordt gesproken, deze twee wetten met elkaar in harmonie gebracht moeten worden.” Een meerwaarde van de wetswijziging is volgens de bewindsman dat alle achterstanden meegenomen worden in de staatsschuld. Hij zegt dat er ook een veel nauwkeuriger beeld ontstaat van schulden en de problematiek rond de aflossingen. De financiënminister merkt op dat mensen de ervaring hebben dat het enige tijd kan duren voordat reçu’s betaald worden. De regering probeert de uitbetalingen en achterstanden zo goed als mogelijk rond te krijgen.