De Boodschap
Justitie & Politie

Workshop OM: Kwikdamp boven Paramaribo

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op 24 januari 2023 middels een workshop een aanvang gemaakt om te komen tot oplossing voor de hoge concentratie kwikdamp boven Paramaribo. In dat kader hebben verschillende goudopkoop en -exportbedrijven spontaan deelgenomen aan deze bijeenkomst. Ook het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos), het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en de Deviezencommissie waren vertegenwoordigd.

Het is een zeer vruchtbare workshop geweest, omdat waarnemend procureur-generaal, mr. Garcia Paragsingh in overleg met alle betrokkenen naar mogelijkheden heeft gekeken, welke op adequate wijze de uitstoot van de kwikdamp kunnen indammen. Vanuit de zijde van de goudopkoop en -exportbedrijven is in ieder geval gebleken dat zij open staan alsook bereid zijn om in het belang van de volksgezondheid de nodige maatregelen te treffen. Er is zelfs door de bedrijven doorgegeven dat de uitstoot van kwik gekwalificeerd kan worden als “1 voor 12”. Ook zijn de bedrijven de mening toegedaan dat handhaving en monitoring optimaal en efficiënt dient plaats te vinden, waarmee het OM helemaal eens is.

Op de vraag van het OM om een inkijk te mogen hebben bij bedrijven waar de kwikuitstoot goed gereguleerd is, is daarop positief gereageerd. Hiermee zal reeds de komende week een aanvang worden gemaakt. Het OM zal samen met het Nimos en de Deviezencommissie de handhaving en monitoring ter hand nemen. De bedrijven waar de uitstoot van kwik nog niet gereguleerd is, zullen in de gelegenheid worden gesteld om die alsnog te doen binnen een door het OM te bepalen periode.

Voorts heeft het OM de brug geslagen met het Nimos en de Deviezencommissie, zodat elke vergunning die uitgegeven wordt voor de exploitatie van een goudopkoop en -exportbedrijf voortaan verplicht aan een aantal milieuvoorwaarden moet voldoen.