De Boodschap
Kabinet van de President

Zorgsector maakt moeilijke tijden door

Directeur Rakesh Gajadhar Sukul van Volksgezondheid heeft op een op 16 september 2021 gehouden Covid-19-persconferentie onderstreept hoe zorgwekkend de situatie is in ons land. De zorgsector maakt moeilijke tijden door, vanwege de verergerde toestand. De vierde coronagolf legt een enorme druk op de beddencapaciteit en zorgverlening van de ziekenhuizen. “Laat u zich vaccineren en bevrijd ons van deze misère,” luidt de emotionele oproep van de functionaris. Claudia Redan is namens de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) uitgekomen met een statement dat een niet-rooskleurig beeld schetst.

De druk op de medische zorg neemt door de toename van COVID-19-geïnfecteerden enorm toe. Niet alleen de beschikbaarheid van bedden is zorgelijk, maar ook het gedeelte van het personeel in de tweede lijn, die aan het uitvallen is. “De situatie is zeer ernstig. Wij hebben een ernstig human resources-probleem, onze topverpleegkundigen trekken weg. De ziekenhuizen beschikken momenteel niet over voldoende gekwalificeerd personeel voor Covid-19- en reguliere zorg,” beklemtoont de directeur van Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Sunita Nannan Panday-Gopisingh, medisch directeur van het ‘s Lands Hospitaal tevens voorzitter Stuurgroep Covid-Communicatie, wees op het belang van vaccineren. Zij heeft met behulp van grafieken en tabellen meer inzicht verschaft over medisch-technische data en feitelijkheden. In de periode van 1 augustus tot en met 13 september is van alle Covid-19-gerelateerde ziekenhuisopnames, 83 procent van de zorgbehoevenden niet gevaccineerd. 8,6 procent is ingeënt met slecht 1 dosis van de beschikbare vaccins. “Het grootste deel van de mensen die opgenomen moeten worden betreft niet gevaccineerden. Dit accentueert het belang van vaccineren. Wij zij continue bezig met crisismanagement,” aldus de voorzitter van de stuurgroep. Zij geeft verder aan dat alle beschikbare tools gebruikt moeten worden om onszelf en anderen te beschermen; daarvan is vaccinatie tot nog toe de meest effectieve.

Zwangerschap en Covid-19

Wereldwijd zijn inmiddels grote aantallen zwangere vrouwen gevaccineerd tegen de infectie met het coronavirus. De eerste resultaten zijn geruststellend: er worden geen nadelige gevolgen gezien voor de zwangerschap en het ongeboren kind. Dit is in overeenstemming met de zeer uitgebreide ervaring met diverse andere niet-levende vaccins tijdens de zwangerschap. Het ministerie van Volksgezondheid en het Covid-19 Outbreak Management Team (OMT) adviseren alle zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren. Uit de statistieken is te analyseren dat zwangere vrouwen het enorm hebben te voortduren met de deltavariant. “Zij hebben al een extra gewicht, een extra volume en als ook de longen aangetast worden, is de kans reëel om op de intensive care terecht te komen,” aldus Nannan Panday.