De Boodschap
Kabinet van de President

19 september 2022 eenmalig verheven tot nationale vrije dag

Suriname kent als cultuurrijk land een samengesteld volk met diverse achtergronden en origine. Zo is er binnen de groep van afro Surinamers, ook de stam der Saramaccaners. De Saramaccaanse stam herdenkt op 19 september het gegeven dat op deze dag de ondertekening van het vredesverdrag tussen de koloniale overheid en de marrons van Boven-Suriname c.q. Saramacca heeft plaatsgevonden.

Op basis van het feit dat op 19 september aanstaande het precies 260 jaar geleden is dat het historisch gebeuren op het Surinaams grondgebied heeft plaatsgevonden en het jaar 2022, een lustrumjaar betreft heeft de “Stichting 19 september 1762”, het verzoek gedaan om deze dag te verheffen tot een nationale vrije dag.

Vertegenwoordigers van de “Stichting 19 september 1762” zijn op 5 augustus ontvangen door vertegenwoordigers van het kabinet van de president van de Republiek Suriname. De president heeft besloten om het verzoek eenmalig in te willigen. Ingevolge dit besluit zal maandag 19 september 2022 voor dit jaar alleen aan te merken zijn als een bijzondere, met de zondag gelijkgestelde dag, met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen en gebruiken.

De president is de Saramaccaanse stam erkentelijk voor hun bijdrage aan de Surinaamse gemeenschap. Ook uit dit deel van de bevolking zijn Surinamers voortgekomen die een blijvende indruk hebben gemaakt op de samenleving. Alle bevolkingsgroepen vormen samen het fundament van ons mooi land.

In het kader van een integrale structurering van de hoogtijdagen zal er ingaande 01 januari 2023 een Nationale Adviescommissie worden ingesteld die integraal advies zal uitbrengen met betrekking tot de nationale vrije dagen, gedenk- en herdenkingsdagen;