De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Aanpak kinderarbeid centraal bij workshop voor Arbeidsinspectie

Arbeidsinspecteurs krijgen op een driedaagse workshop die op 14 december 2022 is aangevangen, inzichten in de succesvolle aanpak van kinderarbeid in Brazilië. De bedoeling is dat Suriname leert uit de ervaringen van het buurland en zijn voordeel doet met de verkregen inzichten. De workshop wordt verzorgd door een deskundige van het Internationale Arbeidsorganisatie kantoor (ILO) in Brazilië. Het buurland behoort tot een van de eerste landen die met ondersteuning van de Internationale Arbeidsorganisatie een programma ter uitbanning van kinderarbeid succesvol heeft geïmplementeerd. Het land heeft in de afgelopen jaren vele projecten en initiatieven uitgevoerd in de strijd tegen kinderarbeid. De kennis, ervaring, inzichten en ontwikkelde methoden wenst het buurland te delen met bevriende naties, waaronder Suriname. Tegen deze achtergrond moet de driedaagse workshop worden gezien.

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft in zijn openingstoespraak aangegeven dat kinderen die werken, het recht wordt ontzegd op onderwijs en om te spelen, alsook het recht om echt kind te zijn. Kinderarbeid heeft volgens hem gevolgen voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van het kind. De bewindsman heeft daarom benadrukt dat het beleid van het ministerie erop is gericht om kinderarbeid in Suriname uit te bannen. In het streven hiernaar is het volgens hem van belang dat alle handen in elkaar worden geslagen en te leren van ervaringen van anderen die op dit vlak al heel lang aan de weg timmeren. Dit is de reden waarom hij is ingenomen met deze workshop die de Arbeidsinspectie in staat kan stellen haar strategieën aan te passen waar nodig, ter bescherming van het kind en uitbanning van kinderarbeid. Voor de aspiranten die thans in opleiding zijn tot junior-arbeidsinspecteur, ziet hij deze workshop als een welkome gelegenheid om hun kennis op dit vlak te verrijken en hen bewust te maken van de omvang van het probleem. De minister heeft zijn dank uitgesproken aan zowel het ILO-kantoor in Brazilië als het Braziliaanse ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid voor het faciliteren van de Zuid-Zuid coöperatie.

Natanael Lopes, programmamedewerker van het ILO-kantoor in Brazilië en de heer Ricardo Fagan Pasiani, de vertegenwoordiger van de ambassade van de Federale Republiek Brazilië in ons land, hebben in hun toespraak benadrukt dat kinderarbeid wereldwijd moet stoppen, dus ook in Suriname. Ze zijn daarom blij dat Brazilië zijn kennis en ervaring op dit gebied kan delen met Suriname. Ook zijn ze ervan overtuigd dat de verkregen inzichten en gedeelde ervaringen kunnen resulteren in aangepaste strategieën vanuit de Arbeidsinspectie ter effectieve bestrijding van kinderarbeid.

De workshop vloeit voort uit het project “Consolidation of progress of the Regional Initiative Latin America and the Caribbean Free of Child Labour” (Consolidatie van de voortgang van het regionale initiatief Latijns-Amerika en het Caribisch gebied Vrij van Kinderarbeid). Het project maakt deel uit van een breder ILO-Brazilië South-South Cooperation Programme dat het mogelijk maakt om met regionale counterparts, ervaring op het gebied van datageneratie, arbeidsinspectie en lokale coördinatie tussen de sociale partners te delen om nationaal beleid ter bestrijding van kinderarbeid uit te voeren. Een van de belangrijke technische componenten van het project is gericht op het bieden van gerichte ondersteuning voor de verbetering van methodologieën van de Arbeidsinspectie. Dit seminar heeft als directe doel, de kennis en capaciteit van de arbeidsinspecteurs te vergroten voor de ontwikkeling van proactieve strategieën bij de naleving van nationale arbeidswetten en internationale verplichtingen op het vlak van uitbanning van kinderarbeid. Vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het stoppen van kinderarbeid in ons land doen ook mee aan deze workshop.