De Boodschap
Kabinet van de President

Aanpassing brandstofprijzen gebaseerd op wereldmarktprijs

De brandstofprijzen zijn aangepast. Dit vindt zoals gebruikelijk een keer in de maand plaats. Deze aanpassing vindt altijd plaats op basis van het gewogen gemiddelde van de marktprijs de afgelopen maand. Ook deze maand zijn de benzineprijzen bijgesteld. Voor diesel gaat de prijs bij de pomp bij GOw2 van SRD 17.95 naar SRD 18.90. Dat is een stijging met 95 cent. Voor een liter ongelode brandstof moet in plaats van SRD 17.45 nu, SRD 18.44 worden neergeteld. Dat is een stijging met 99 cent voor een liter.
De stijging in de pompprijs voor februari is het gevolg van de ontwikkelingen in de internationale olieprijs. Deze is gestegen van USD 71.56 per barrel in december naar USD 82.61 per barrel in januari. Deze 15% stijging vertaalt zich in een pompprijsstijging van rond de 6%.