De Boodschap
Justitie & Politie

Actie Korps Brandweer Suriname per direct opgeheven

Minister Amoksi, eerder dit jaar tijdens een bezoek aan de brandweer.

De actie bij het Korps Brandweer Suriname (KBS) is per direct opgeheven. Dit is vrijdagavond besloten tijdens een meeting die een vertegenwoordiging van de ontevreden leden van de brandweer hebben gehad met minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie.

Tijdens deze ontmoeting heeft de bewindsman de groep geïnformeerd over de realisatie van de verbeterde medische voorzieningen en de verhoging van de voedingstoelage. Bij deze meeting waren ook aanwezig de directeur van Justitie Sharma Lakisharan en de directeur Operationele Diensten, Olton Helstone. De brandweerlieden werden vertegenwoordigd door Wendel Oosterwolde en Joel Panka. Nu de actie is opgeheven zal de brandweer weer participeren in het defilé bij de viering van Srefidensi op 25 november aanstaande.

Directeur Lakisharan gaf aan dat er door het ministerie de nodige inspanningen zijn gepleegd om zaken zo snel mogelijk rond te krijgen. Zo is er nu een akkoord tussen het ministerie en het Staatsziekenfonds (SZF). De overeenkomst is reeds getekend door de minister en de directeur van SZF. Het natraject is dat er gewerkt wordt aan verdere administratieve zaken, zoals het aanmaken van verzekeringspasjes, die binnenkort verstrekt zullen worden aan het brandweerpersoneel.

Voor wat betreft de verhoging van de voedingstoelage heeft de minister met zijn collega van Financiën en Planning afgestemd. Die heeft inmiddels zijn goedkeuring gegeven. De missive kan worden opgemaakt en de salarisadministratie van het KBS zal de verdere  administratieve zaken afhandelen. De bewindsman heeft de garantie gegeven dat de verhoging ultimo december zal worden uitbetaald.

Panka heeft als vertegenwoordiger van de brandweerlieden aangegeven de overtuiging te hebben dat de werkgever en de vertegenwoordigers samen de problemen kunnen aanpakken. Hij ziet graag dat partijen het vervolgtraject ook samen doorlopen. De leiding van het ministerie en de vertegenwoordigers van de brandweerlieden zijn in harmonie uit elkaar gegaan.