De Boodschap
Kabinet van de President

Actoren ordening buigen zich over legalisering binnen houtsector

Actoren betrokken bij de ordening van de houtsector hebben met president Chandrikapersad Santokhi van gedachten gewisseld over verschillende aspecten aangaande houtkap. Op het Kabinet van de President zijn op donderdag 9 maart 2023 onder meer de kwestie van het generaal pardon, boetes en het uit de illegaliteit halen van personen binnen de sector, aan de orde gekomen. Bij de meeting waren een delegatie van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), leden van de Taskforce Ordening en Transformatie Houtsector, vertegenwoordigers van het Openbaar Ministere (OM) en de leiding van de Vereniging van Binnenlandse Houtproducenten (BHP) aanwezig.

SBB-directeur Stanley Betterson zegt dat het gaat om stappen om te komen tot verdere ordening van de houtsector. “Er is nog wat illegaliteit in de sector en daarom proberen wij middels gesprekken ertoe te komen dit helemaal weg te werken.” De aanwezigheid van de BHP had te maken met het gegeven dat enkele leden van deze organisatie uit de illegaliteit willen stappen en volgens de normale procedure willen werken. De SBB heeft de taak van regulator van de sector. Mr. Carmen Rasam was namens de waarnemend procureur-generaal – belast met economische delicten – aanwezig.

“Het gaat simpelweg erom dat alle actoren binnen de houtsector van oordeel zijn dat we nu eens eindelijk goed moeten kijken naar het gezamenlijk ordenen van de sector.” Zo verduidelijkt de SBB-directeur. Volgens hem moet de ordening zodanig geschieden opdat eenieder begrijp welke richting wordt opgegaan. Partijen hebben enige tijd stilgestaan bij het aspect van boetes, omdat er volgens directeur Betterson sprake was van illegaal vellen van hout, waarbij houtblokken in beslag zijn genomen en boetes voor deze overtreding waren vastgesteld.

 

De bedoeling is dat partijen wederom bij elkaar komen en zaken die tijdens de meeting op het kabinet zijn besproken, gaan verfijnen. Er zullen dan wederom voorstellen gepresenteerd worden ter verdere legalisering van hetgeen nog in de illegaliteit is binnen de houtsector. De Taskforce Ordening en Transformatie Houtsector is in september ingesteld met als opdracht het formuleren van beleid en geven van adviezen voor het ordenen én het optimaal benutten van mogelijkheden binnen de houtsector.