De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Agrarische Beurs onderscheidt zich van voorgaande

Met nog maar drie werkdagen te gaan dan gaat de Agrarische Beurs op vrijdag 5 mei 2023 van start in het Live Entertainment Center (voorheen Flamboyant Park). Het betreft een driedaagse activiteit, waarvan directeur Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Soedeshchand Jairam, zegt dat deze zich onderscheidt van de voorgaande beurzen.

Directeur Jairam geeft aan dat op de beurs het thema “Culturele diversiteit in de Agro-sector” tot uiting gebracht zal worden. “Dit jaar hebben wij de jubileumvieringen van een drietal groepen uit onze samenleving, te weten Keti  Koti, Hindostaanse Immigratie en Chinese Immigratie. Deze groepen tezamen met ook onze Javaanse en Boeroe families zijn richting Suriname gebracht om maar één reden: de agrarische sector. Vandaag de dag vinden we nakomelingen van alle groepen in de agrarische sector en dit aspect zal ook te merken zijn op de beurs”, aldus de LVV-functionaris.

De organisatie van de beurs ligt in handen van het ministerie van LVV in samenwerking met de Lions Club Kwatta. Beide partners zijn van mening dat anno 2023 de agrarische sector veel meer omvat dan alleen maar planten, dieren en vissen. Vanuit dit uitgangspunt is de focus gericht op alle schakels in de agrarische keten waarbij onder andere primaire productie, verwerking op diverse gebieden van voedsel tot sierraden, duurzaamheid, financiering, educatie, natuur en milieu gepresenteerd zullen worden door diverse participanten.

Ook in het kader van het local content gebeuren moet de beurs gezien worden als een stimulans naar de overheid en de belanghebbenden toe om inderdaad die stappen te nemen die ervoor moeten zorgen dat deze aangelegenheid in orde komt. De overheid aan de ene kant met de nodige wetgeving met name de Wet op Local Content en aan de andere kant het klein en middelgroot ondernemerschap dat ervoor moet zorgen dat er wordt voldaan aan de nationale en internationale standaarden. De bedoeling van de ontwikkeling van local content moet te allen tijde in het voordeel zijn van de lokale Surinaamse ondernemer.

Directeur Jairam voert verder aan dat, vanwege situaties van overmacht, de beurs tot tweemaal toe verschoven moest worden. Echter, door de positieve opstelling van de participanten kon het vervolgtraject toch ingezet worden met als resultaat dat de Agrarische Beurs 2023 op 5 mei 2023 van start gaat. De beurs staat open interessant voor verschillende doelgroepen ongeacht leeftijd, geslacht, en/of interesse. Bezoekers kunnen ook een landbouwtentoonstelling en een Duck Curry-competitie als hoogtepunten meemaken. Tevens zullen, in het kader van het thema, modellen in culturele klederdracht aanwezig zijn. Het toegangsbewijs van de Agrarische beurs is tevens een lot waaraan tickets naar Miami en Curaçao gekoppeld zijn.

“Ik nodig eenieder uit om een bezoek te brengen aan de Agrarische Beurs 2023 op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 mei 2023. Samen met het team hoop ik u te mogen verwelkomen en u getuige te laten zijn van de inventieve en innovatieve zijde van de Agrarische sector”, besluit directeur Jairam.