De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Al ruim SRD 4.5 miljoen aan COVID-steun uitbetaald

De regering heeft via het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugd (AWJ) vanaf de start van de online-registratie in februari tot heden al SRD 4.533.000 aan COVID-19 steun uitbetaald. Voor februari en maart zijn 1431 personen uitbetaald. Voor maart alleen zijn dat 1591 en daarnaast nog een aantal van 160 personen. AWJ-minister Rishma Kuldipsing zegt dat er verder wordt gegaan met de registraties zolang als de COVID-19-pandemie zich blijft voordoen. Zij roept mensen op die kunnen aantonen dat ze zijn ontslagen, een verminderd inkomen hebben en op zoek zijn naar een baan, zich te registreren. Het kan dan ook gaan om kleine zelfstandigen of KMO’ers, die geen inkomen hebben gehad in de afgelopen periode.

Tot nu toe hebben 3610 mensen zich online geregistreerd, waarvan 3022 zijn geselecteerd. Van het resterend deel, dat niet in aanmerking is gekomen, zouden de documenten niet in orde zijn geweest of ging het om ambtenaren die zich ook geregistreerd hadden. Zij kwamen niet in aanmerking voor de COVID-steun. Het ministerie is in februari gestart met een nieuwe registratie. De bewindsvrouw verduidelijk dat de registratie van de vorige regering niet is afgerond, omdat het bestand vervuild was, ook vanwege registratie van ambtenaren en ondernemers.

De online-registratie liep vanaf februari en zal in mei ook een week geschieden. Minister Kuldipsing legt uit dat er een hele procedure gepaard gaat met de uitbetaling, vandaar dat er voor zeven dagen registratie wordt gekozen. De regering geeft op verschillende manieren COVID-steun. Bij het ministerie gaat het om mensen die getroffen zijn door een verminderd inkomen, personen die kunnen aantonen dat ze ontslagen zijn en een baan zoeken en kleine zelfstandigen. De bewindsvrouw benadrukt evenwel dat van ondernemers die zich registreren verwacht wordt dat het ook mensen zijn die belasting betalen.

Zij onderkent de werkloosheid en zegt dat de regering te allen tijde ondersteunt. Echter zal de regering niet ongelimiteerd COVID-steun blijven geven. “Het is niet een blijvend iets. Zodra de situatie minder wordt, gaan wij over tot een andere mogelijkheid en stoppen met steun”, aldus de minister.