De Boodschap
Openbare Werken

Algemene Quick scan inactieve personeelsleden OW gestart

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft in het kader van de “Algemene Quick Scan” heel wat zaken geconstateerd die nader onderzocht dienen te worden. De bewindsman werd ook geconfronteerd met een lijst waarin namen voorkomen van inactieve personen die vervolgens zijn opgeroepen. Ook voertuigen die nutteloos zijn afgestaan aan personeelsleden en een aantal personen dat van brandstof werd voorzien door gratis te mogen tanken, worden teruggedraaid.

De OW-minister raakte versteld van zaken die hij onder ogen kreeg. Hij vraagt zich af hoe dit heeft mogen gebeuren. Het aantal van bijkans zeventig thuiszittende personeelsleden is gesplitst in drie groepen. Het eerste deel is per schrijven afgehandeld, de rest krijgt binnen twee weken antwoord. Na een positieve beoordeling mag er een gesprek worden aangevraagd, waarna een herstart kan worden gemaakt. Ook wetenschappers, directeuren en gewezen ministers die salarissen ontvangen en thuis zijn gezet door politieke rancune of gewijzigde beleidsinzichten worden opgeroepen voor een gesprek.

De bewindsman voerde aan dat hij geen inactieve lijsten meer wenst op zijn ministerie. Op dit moment is er ook sprake van veel meer directeuren dan noodzakelijk, daar wordt ook naar gekeken. Belangrijk is dat mensen ingezet zullen worden voor verschillende taken zoals adviseur, lid van de raad van advies tot het geven van onderwijs, het organiseren van lezingen voor het personeel, het verzorgen van trainingen, maar ook uitgeleend worden aan instituten die soortgelijke topkaders nodig achten. In uiterste gevallen als dienstweigering krijgt men een ontslagbrief aangeboden.

Nurmohamed benadrukte per slot van rekening dat mensen die vanwege politieke redenen thuis zijn gezet met behoud van salaris, een rehabilitatieproces zullen ondergaan en daarna terugkomt bij het ministerie, al dan niet in dezelfde functie. Het ministerie van Openbare Werken werkt in het heel land, dus is er genoeg werk aan de winkel, aldus de OW-minister tijdens een vraaggesprek.