De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Ambassadeur Samijadi overhandigt geloofsbrieven aan president Maduro van Venezuela

De Buitengewoon- en Gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname, Gustaaf Samijadi, heeft op maandag 11 juli zijn geloofsbrieven overhandigd aan president Nicolás Maduro van de Bolivariaanse Republiek Venezuela. De overhandiging vond plaats tijdens een speciale ceremonie in de ‘Miraflores’, het presidentieel Paleis in Caracas, Venezuela.

President Maduro heeft de ambassadeur verwelkomd gaf aan het zeer op prijs te stellen dat Suriname wordt vertegenwoordigd door een Buitengewoon- en Gevolmachtigd Ambassadeur. Verder gaf hij aan geïnformeerd te zijn over de ‘43ste Reguliere Staatshoofden vergadering van de Caribische gemeenschap’ in Suriname en goede nota te hebben genomen van de besluiten. Het Venezolaanse staatshoofd gaf verder aan dat hij zeer ingenomen was over de issues die tijdens deze vergadering zijn besproken, waaronder de issue met betrekking tot de blokkade van Venezuela.

Ambassadeur Samijadi gaf aan dat Suriname en Venezuela gemeenschappelijke waarden en vergelijkbare doelen delen om grote welvaart voor de mensen van beide naties tot stand te brengen. De goede historische relatie tussen de twee naties kwam onlangs nog tot uiting in Suriname bij de viering van de 211ste herdenking van de onafhankelijkheid van Venezuela. Dit vond plaats bij het standbeeld van Simón Bolívar in Paramaribo met aanwezigheid van vertegenwoordigers van beide regeringen en leden van het diplomatieke korps.

De Surinaamse diplomaat benadrukte dat er geen twijfel bestaat dat de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen van historisch belang zijn, gezien Venezuela een van de eerste landen was die de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 erkende door diplomatieke banden aan te knopen op ambassadeursniveau. Deze relatie is gebaseerd op wederzijds respect en begrip voor elkaars soevereiniteit en territoriale integriteit.

Verder gaf de ambassadeur aan dat de regering van Suriname van mening is dat het uitsluiten van landen niet effectief is. In uitdagende tijden hebben de regering en het volk van Venezuela voortdurend hun grote steun getoond aan landen in crisis, in het bijzonder de Caricom, Latijns- en Zuid-Amerika. Suriname is een levend voorbeeld dat Venezuela vorige maand nog snelle noodhulp bood aan het volk van Suriname dat in nood verkeerde vanwege wateroverlast. Namens de regering en het volk van Suriname bedankte ambassadeur Samijadi nogmaals voor deze snelle reactie van Venezuela. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om de beste wensen uit te spreken voor eeuwige vriendschap en samenwerking tussen beide naties.

President Maduro en de Surinaamse diplomaat gaven beiden de intentie aan om diplomatieke betrekkingen tussen Suriname en Venezuela verder te verdiepen en te intensiveren. Daarnaast worden zullen andere mogelijkheden worden geïdentificeerd op het gebied van onder andere gezondheid, onderwijs, landbouw, toerisme, culturele uitwisseling, communicatie, technologie en technische bijstand. Dit zodat het van betekenis kan zijn bij het verbeteren van de wederzijdse sociaal-economische situatie en de integratie van beide naties.

Beide partijen zijn het eens dat in het kader van snelle ontwikkeling en het dichter bij elkaar brengen van beide landen, een directe luchtverbinding zal kunnen bijdragen aan het stimuleren van de gestelde nationale- en regionale ontwikkelingsdoelen. Dit zal ertoe leiden dat ondernemers, bedrijven, investeerders en organisaties uit verschillende sectoren snel en eenvoudig bij elkaar kunnen komen.