De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Ambassadeur Noordzee overhandigt geloofsbrieven aan president Yitzhak Herzog van Israël

Op woensdag 8 maart 2023 heeft de niet-residerende ambassadeur van Suriname voor Israël, Stevanus Noordzee, zijn geloofsbrieven aangeboden aan President Yitzhak Herzog van de Staat Israël. Dit historisch moment vond plaats op het presidentieel paleis in Jerusalem. Ambassadeur Noordzee is de eerste ambassadeur van de Republiek Suriname voor Israël sinds beide landen diplomatieke betrekkingen zijn aangegaan in 1976.

Voorafgaand aan deze gelegenheid heeft ambassadeur Noordzee reeds in mei 2022 een kopie van zijn geloofsbrieven aangeboden aan de Chief of Protocol van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Israël. Tijdens de ontmoeting tussen ambassadeur Noordzee en de president van Israël is de nadruk gelegd op het verder bevorderen van de functionele samenwerking op het gebied van, onder andere, landbouw en volksgezondheid. Daarnaast heeft Israël belangstelling getoond voor de Surinaamse goud- en oliesector.

Ter bevordering van de diplomatieke betrekkingen heeft president Herzog het verzoek gedaan aan Suriname om een ambassade in Israël te overwegen en heeft te kennen gegeven dat hij een bezoek wenst te brengen aan Suriname. Gestreefd wordt naar een duurzame samenwerking ter ontwikkeling van wederzijdse mogelijkheden voor samenwerking tussen de wederzijdse private sector en andere potentiële vormen van samenwerking gerelateerd aan gemeenschappelijke interesse en belang.

De standplaats van de niet-residerend ambassadeur Noordzee is Paramaribo.