De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Ambassadeur Schalkwijk overhandigt geloofsbrieven aan OAS

Ambassadeur Marten Schalkwijk, tevens Permanent Vertegenwoordiger van Suriname bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft op maandag 28 maart jongstleden, zijn geloofsbrieven aangeboden aan de Secretaris-generaal van de OAS, Luis Almagro.

Ambassadeur Schalkwijk gaf aan dat Suriname de idealen van de OAS, waaronder haar rol in het bevorderen van integrale ontwikkeling, veiligheid, bevorderen van democratie en mensenrechten, en het versterken van regionale samenwerking volledig ondersteunt. “De Surinaamse overheid onderstreept ook het belang van regionale en mondiale vraagstukken die verband houden met de ontwikkeling van ons land” zei de Permanent Vertegenwoordiger (PV). “We worden geconfronteerd met uitdagingen als gevolg van de COVID-19-pandemie en de bedreigingen voor de wereldwijde vrede en veiligheid, maar ondanks deze bedreigingen moeten we het welzijn van onze mensen nastreven. En om gemeenschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden moeten we nauwere samenwerking met gelijkgestemde landen versterken” weidde de PV uit.

De PV gaf verder mee dat de regering van Suriname zich heeft gecommitteerd aan de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling met als thema ‘Leave no one behind’. Van de OAS wordt verwacht dat zij zich sterk maakt om een sterke rol te spelen om, samen met andere inter-Amerikaanse instituten, de Sustainable Development goals te realiseren.

De Secretaris-generaal heette ambassadeur Schalkwijk van harte welkom. Met verwijzing naar de carrière, opgedane kennis en ervaring van de functionaris, gaf hij aan een positieve bijdrage te verwachten aan het werk van de OAS.

Vermeldenswaard is dat Suriname van oktober tot en met december 2022 de OAS zal voorzitten.