De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Ambassadeur Sitaldin overhandigt geloofsbrieven aan Secretaris-Generaal VN 

Op 4 januari 2022 heeft ambassadeur Sunil Sitaldin zijn geloofsbrieven aangeboden aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties (VN), António Guterres. De ambassadeur is met deze protocollaire formaliteit officieel geaccrediteerd als de nieuwe Permanente Vertegenwoordiger van Suriname bij de Verenigde Naties.

Na de officiële plechtigheid vond er een kort onderhoud plaats waarbij ambassadeur Sitaldin de Secretaris-Generaal ondersteuning van Suriname toezegde met betrekking tot diens werk in de VN voor de implementatie van de ‘2030 Agenda for Sustainable Development’. In dit verband informeerde hij de Secretaris-Generaal dat Suriname in de maand juli 2022 zijn eerste rapportage zal houden met betrekking tot de stand van zaken over de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen overeenkomstig deze agenda.

Voorts bracht ambassadeur Sitaldin enkele actuele issues voor Suriname onder de aandacht, waaronder klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden, alsook de mogelijkheid voor het aantrekken van meer Surinamers binnen de staf van de VN. De diplomaat sprak zijn erkentelijkheid uit voor de ondersteuning welke door de verschillende VN-agentschappen binnen Suriname en uit de regio wordt gegeven ten behoeve van de ontwikkeling van ons land. Benadrukt werd dat Suriname uitkijkt naar voortzetting en verbreding van de samenwerking.

In reactie hierop beklemtoonde Secretaris-Generaal Guterres dat de deuren van de VN altijd open staan voor Suriname en dat hij uitkeek naar de voortzetting en verdere uitdieping van de goede relatie met ons land. Secretaris-Generaal Guterres complimenteerde Suriname over het carbon negatief zijn en de wijze waarop ecosystemen en biodiversiteit in stand worden gehouden. De VN-functionaris gaf mee dat Suriname kan blijven rekenen op zijn ondersteuning in het helpen conserveren van deze biodiversiteit. Hij onderschreef in dit kader het belang van het toegankelijker maken van klimaatfinanciering voor de gevolgen en effecten van klimaatsverandering.

Ten slotte merkte de Secretaris-Generaal op dat ‘economicgovernance’ in de wereld niet in balans is en dat alleen herstel daarvan zal leiden tot een meer duurzame, inclusieve, bestendige wereldeconomie alsook een rechtvaardige wereld.