De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Ambassadeur Venezuela brengt beleefdheidsbezoek aan minister Mac Andrew

Minister Steven Mac Andrew ontving op maandag 27 juni 2022 de ambassadeur van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela, Hare Excellentie Ayerim Flores Rivas, voor een beleefdheidsbezoek. De bewindsman heeft de ambassadeur en haar secretaris, Danielle Ngadenan, verwelkomd en heeft aangegeven dat hij het bezoek ten zeerste op prijs stelt, vooral gelet op de goede betrekkingen tussen Suriname en Venezuela. De minister benadrukte dat functionele coöperatie met andere landen zijn prioriteit geniet, omdat ervaringen op diverse gebieden uitgewisseld kunnen worden, hetgeen voor een wederzijdse verrijking van kennis en ervaringen kan zorgen.

De ambassadeur feliciteerde de bewindsman met zijn benoeming als minister en benadrukte eveneens de goede relatie tussen de beide landen. Volgens de diplomaat zijn arbeid en werkgelegenheid niet direct gebieden, waarop er een nauwe samenwerking is tussen de landen, maar dat er ruimte is om dit te exploreren. In dit verband tastte de minister de mogelijkheden af voor trainingen t.b.v. arbeidsinspecteurs, specifiek gericht op de olie en gasindustrie, vooral de offshore sector. Venezuela is een land met veel ervaring en kennis op het vlak van werk in relatie tot veiligheid en gezondheid binnen deze sector.

Beide partijen hebben het idee geopperd om mogelijkheden te bekijken voor een wederzijds uitwisselingsprogramma op diverse gebieden, inclusief high-level. Ambassadeur Flores Rivas blijkt hiervoor open te staan, temeer er al een goede samenwerking bestond tussen het voormalig Ministerie van Sport en Jeugdzaken, waarvan Jeugdzaken nu onderdeel is van het ministerie.