De Boodschap
Kabinet van de President

Ambassadeur Walter Oostelbos overhandigt geloofsbrieven aan president Santokhi

De nieuwe ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden, Walter Oostelbos heeft zijn geloofsbrieven overhandigd aan president Chandrikapersad Santokhi van Suriname. President Chandrikapersad Santokhi heeft op 27 september 2023 de gezant verwelkomt op het presidentieel paleis als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden voor de Republiek Suriname. Ambassadeur Oostelbos is geen onbekende in Suriname, gezien zijn eerdere dienst als plaatsvervangend Chef de Poste gedurende ruim tien maanden in 2018. President Santokhi sprak de hoop uit dat de ambassadeur als hoogste vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden zich zal inzetten om de bilaterale relatie tussen beide landen verder te versterken.

Het staatshoofd benadrukte de gestage vooruitgang in de wederzijdse samenwerking op zowel technisch als politiek-diplomatiek niveau. Diverse projecten bevinden zich in verschillende stadia van uitvoering, en er wordt uitgekeken naar een maximale benutting van de fondsen binnen het Makandraproject. President Santokhi en ambassadeur Oostelbos kijken gezamenlijk uit naar verdere mogelijkheden voor samenwerking, gebaseerd op de geïdentificeerde prioriteiten van Suriname. De historische band tussen Suriname en Nederland, evenals de verbondenheid tussen beide landen en volkeren, werd als onlosmakelijk benoemd, met speciale vermelding van de waardevolle Surinaamse diaspora in Nederland. Het staatshoofd wil vooral de ontwikkeling zien van business to business relaties en vraagt de ambassadeur om samen met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking na te gaan hoe hieraan invulling te geven.

Ambassadeur Oostelbos geeft aan zich te zullen inzetten voor de verbreding en verdieping van de bilaterale betrekkingen tussen Suriname en Nederland. Hij deelde zijn verwachting dat door gezamenlijke inspanningen met de Surinaamse regering de betrekkingen naar nieuwe hoogten worden gebracht. De betrekkingen tussen Nederland en Suriname breiden zich uit over verschillende gebieden, met talrijke projecten onder het Makandraproject als voorbeeld van de vruchtbare samenwerking tussen beide landen. De president wenst ambassadeur Oostelbos een vruchtbare en effectieve ambtstermijn toe in Suriname.