De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Amerikaanse ambassadeur brengt werkbezoek aan minister Sewdien

De ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika in Suriname, Karen Williams, heeft samen met haar staflid Aaron W. Jensen, een werkbezoek gebracht aan minister Parmanand Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV). Dit bezoek van maandag 27 september, is een vervolgbezoek van het bilateraal dialoog tussen de twee functionarissen welke in juli 2021 plaatsvond. 

De ambassadeur die ingenomen is met ons mooi land, de gastvrijheid van Surinamers en het voortreffelijk culinair, kwam met de hamvraag: “hoe verder invulling te kunnen geven aan samenwerkingen tussen de twee landen?” Thans zijn er diverse agrarische samenwerkingsgebieden die de VS heeft met Suriname. De staf van de minister presenteerde hun werkgebieden aan de ambassadeur en deden tegelijkertijd een voorstel om een grotere en vlottere export van onze groenten, vis en fruit te bewerkstelligen.

Minister Sewdien legde de nadruk op de getroffen landbouwers die door de Covid pandemie maar ook door de zware regenval, die Suriname onlangs geteisterd heeft, enorme schade hebben opgelopen in hun have en goed. Desalniettemin is de progressie in productie redelijk weer op gang gekomen. Hij is de mening toegedaan dat zijn ministerie zal waarborgen dat er voldoende afzet is voor geteelde goederen. Ook dat er een bredere exporthandel naar de VS is, werd door de minister voorgesteld aan de ambassadeur. Zij is bereidwillig om werkbezoekjes af te leggen aan het werk dat LVV in het veld doet. In de nabije toekomst zullen er mooie samenwerkingen tot stand komen waren de slotwoorden van de twee hoogwaardigheidsbekleders.