De Boodschap
Kabinet van de President

Anand Jagesar wordt nieuwe directeur Staatsolie

Annand Jagesar wordt de nieuwe algemeen directeur van de NV Staatsolie Maatschappij Suriname. Hij zal binnen afziendbare tijd Rudolf Elias opvolgen. Dit besluit is genomen tijdens een ontmoeting die de regering op donderdag 19 november 2020 had met de Raad van Commissarissen (RvC) en de directie van de oliemaatschappij. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) verschafte namens president Chandrikapersad Santokhi deze informatie tijdens de regeringspersconferentie op vrijdag 20 november.  

Hij gaf aan dat er strategische gesprekken zijn gevoerd met RvC en directie van het bedrijf, waarbij de Staat als aandeelhouder enkele besluiten heeft genomen. Jagesar zat ook al lange tijd in de directie als statutair directeur. Hij is volgens Ramdin benoemd om op termijn de opvolger te zijn van Rudolf Elias. De overtuiging bestaat dat met Jagesar als opvolger van Elias binnen afzienbare tijd een naadloze opvolging plaatsvindt. “Waarbij we mogen verwachten dat de internationale financiële gemeenschap, maar ook de olie- en gasindustrie vertrouwen in Staatsolie heeft”, stelt de bewindsman.

Verder is de Staatsolie-directie aangevuld met twee statutaire directeuren. Wim Dwarkasing die lange tijd zijn bijdrage heeft geleverd aan Staatsolie en is inmiddels gepensioneerd, wordt opgevolgd door Rekha Bissumbhar. Ramdin bedankte namens de regering het gewezen directielid voor zijn bijdrage. Hij sprak van pionierswerk en zei dat Dwarkasing er lange tijd bij is geweest. “Hij wordt nu opgevolgd door Rekha Bissumbhar, die gegroeid is in het bedrijf, jarenlange kennis heeft en leiding gegeven heeft aan het traject wat zij nu moet uitvoeren.”

Minister Ramdhin noemt Staatsolie, en ook andere bedrijven zoals Grassalco waarmee de regering op reguliere basis gesprekken voert, grote bedrijven en multinationale ondernemingen waarmee serieus moet worden omgegaan. De directies moeten op tijd aangevuld en benoemd worden. De bewindsman zegt dat het internationale bedrijfsleven naar deze bedrijven kijkt en naar de kwaliteiten en ervaring van de mensen die worden aangesteld. “Het moet vertrouwen creëren”.