De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Andrea Benavides brengt kennismakingsbezoek aan EZ-ministerie

De programma manager van Canada- Caricom Expert Deployment Mechanism (CCEDM), Andrea Benavides, heeft een kennismakingbezoek gebracht aan minister Rishma Kuldipsingh van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). Hierbij waren ook de directieleden van het ministerie aanwezig. CCEDM is een internationaal programma van Canada met als intentie om de regering in negen Caribische landen, waaronder Suriname, volledig te ondersteunen bij het versterken van de institutionele capaciteiten en de capaciteiten op het gebied van human resources. In Suriname beoogt het programma ten minste 450 mensen (60% vrouwen) van ministeries, agentschappen en parastatale entiteiten te bereiken. Dit kennismakingsbezoek heeft plaatsgevonden op 26 januari 2023.

Andrea Benavides heeft aangegeven dat Catalyste+, voorheen genaamd Ceso, een in Canada gevestigde organisatie is. Catalyste+ heeft al ongeveer 3 jaar in verschillende posities gefunctioneerd in Suriname. Volgens Benavides is er momenteel één programma in Suriname genaamd ‘All Accelerating Women Empowerment’ dat vooral werkt met vrouwen en kwetsbare bevolkingsgroepen op het gebied van landbouw en toerisme. In Suriname zal CCEDM gedurende vier jaar van het initiatief ongeveer zestig korte termijnmogelijkheden voor technische assistentie dekken. Het programma ondersteunt gebieden die van invloed zijn op de nationale ontwikkeling van Suriname en het bereiken van de strategische doelen. Benavides benadrukt dat zij alle vertrouwen heeft om met het ministerie van EZ samen te werken, ook op het gebied van innovatie en ondernemerschap.

Minister Rishma Kuldipsingh is zeer ingenomen met dit bezoek, omdat er samen gewerkt kan worden om Suriname uit de economische crisis te halen. De bewindsvrouw benadrukt dat de directoraten Ondernemerschap en Technologische Innovatie, over projecten en programma’s beschikken die met ondersteuning gerealiseerd kunnen worden. Volgens Kuldipsingh is het ontwikkelen en versterken van ondernemerschap in Suriname één van de beleidsdoelen van het ministerie van EZ. De focus van het ministerie is om het Klein en Middelgrote Ondernemingen (KMO) beleid in Suriname te versterken waarvoor technische assistentie nodig is.