De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Arbeidsmigranten uit Brazilië vormen uitdaging voor Arbeid

De minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), Rishma Kuldipsingh, heeft de Ambassadeur van de Federatieve Republiek Brazilië, Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto, ontvangen voor een beleefdheidsbezoek. De ambassadeur heeft bij deze gelegenheid aandacht gevraagd voor de vele arbeidsmigranten uit Brazilië en de uitdagingen waarvoor ze staan.  Eén daarvan heeft betrekking op het legaal verrichten van arbeid in ons land. Het bezoek ter versterking van de bilaterale relatie heeft op dinsdag 8 september 2020 plaatsgevonden.

De ambassadeur schat in dat tussen de 15.000 en 30.000 landgenoten zich in Suriname hebben gevestigd. Een groot deel werkt in de kleinschalige goudwinning in het binnenland en velen hebben een illegale status. De diplomaat heeft het verzoek gedaan om de migranten een legale status toe te kennen op de arbeidsmarkt teneinde die als volwaardige burgers met hun gezinnen te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven in ons land. De door hun verrichte arbeid is volgens de ambassadeur een niet te onderschatten bijdrage aan de economie van Suriname.

Minister Kuldipsingh heeft bij deze gelegenheid toegegeven dat de problematiek van migranten uit landen in de regio voor Suriname een grote sociale uitdaging vormt op het gebied van arbeidstandaarden. In het kader van het internationale ontwikkelingsconcept gericht op Decent Work, is Suriname volgens de minister verplicht bescherming te bieden aan niet alleen ingezetenen, maar ook aan vreemdelingen op de arbeidsmarkt, waaronder arbeidsmigranten. Ten aanzien van toekenning van de legale status op de arbeidsmarkt heeft de minister de aanvraagprocedure voor een werkvergunning voorgehouden aan de diplomaat. Zo bestaat de mogelijkheid voor het online aanvragen van een werkvergunning. Deze onlinemogelijkheid vergemakkelijkt het voor met name vreemdelingen die in het verre binnenland arbeid verrichten.