De Boodschap
Kabinet van de President

Autoriteiten nemen poolshoogte van situatie Brokopondo

Een delegatie bestaande uit verschillende autoriteiten, waaronder minister Marciano Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) heeft poolshoogte genomen van de situatie in Brokopondo. De functionarissen hebben zich op maandag 22 mei zo omstandig mogelijk laten informeren over de mogelijke cyanidevervuiling in het gebied. Daarbij is er ook met lokale bewoners van gedachten gewisseld. De delegatie besloot zich van de situatie te vergewissen na berichtgevingen als zou het water in het stuwmeer alsook kreken in de omgeving van Brownsweg met cyanide vervuild zijn. 
De zeer giftige chemische stof wordt bij goudwinning op een verantwoordelijke wijze gebruikt door de goudmultinationals in Suriname. Echter blijkt het ook door particulieren in de kleinschalige goudsector op een illegale manier aangewend te worden, met alle gevolgen van dien voor het milieu. Behalve minister Dasai waren dan ook Cedric Nelom (directeur van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, NIMOS) en SWM-directeur Clifton Lienga aanwezig. Verder waren ook de onderdirecteur Medische Zaken van de Medische Zending (MZ), Maureen Wijngaarde-van Dijk, Milton Kensmil (woordvoerder Korps Politie Suriname) en Brokopondo-parlementariër Fogatie Aserie aanwezig.
In Brokopondo Centrum is er een bijeenkomst geweest met de bewoners van Brownsweg, in aanwezigheid van districtscommissaris Ludwig Mendelzoon en Etienne Gorré, directeur van het bedrijf Brainwave, dat verantwoordelijk zou zijn voor de vermeende cyanidevervuiling. Een boot van de onderneming is recentelijk op het stuwmeer omgeslagen. Beweerd wordt dat het vaartuig met zakken cyanide beladen was. Echter zegt directeur Gorré dat het een partij cement en zakken calciumoxide betrof. De bewoners waren niet tevreden met deze uitleg en de gemoederen liepen hoog op.
Volgens SWM-directeur Lienga zijn er na testen geen sporen van cyanide in het drinkwater gevonden. Om dit te staven, dronk hij ter plekke water uit de kraan. De bewoners toonden de delegatie hoe vervuild het water. Zij wensten een eerlijke uitleg ter geruststelling. Wijngaarde-van Dijk gaf aan dat er na contact met de poliklinieken in het gebied, geen indicaties zijn gegeven van meer dan normale gevallen als bijverschijnselen van cyanidevergiftiging. De bewoners zullen bij een toename van symptomen als duizeligheid, braken en diarree meteen de kliniek moeten contacten. De Medische Zending zal, aldus de functionaris, extra opletten indien er verhoogde aanmeldingen zijn.
Op Stoneiland vertelde de eigenaar dat het ressort te lijden heeft onder de geruchten van cyanidevervuiling. Er zijn veel afzeggingen van toeristen geweest vanwege vrees bij de mensen. Volgens NIMOS-directeur Nelom kan nog niet concreet worden gezegd of in het water van het ressort met cyanide vervuild is; dat zullen testen moeten uitwijzen. Daarvoor zijn er samples van het water genomen. De resultaten zullen met de bevolking gedeeld worden. Benadrukt is dat de voornaamste zorg van de regering is om de rust te doen wederkeren in het gebied.