De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ brengt computertraining naar Coronie voor empowerment jongeren

Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft op donderdag 21 maart 2024 een aanvang gemaakt met een computertraining in het district Coronie voor een geselecteerde groep van jongeren om hen te empoweren. De aftrap van deze training werd gemarkeerd door bemoedigende toespraken van verschillende sprekers, waaronder minister Steven Mac Andrew van AWJ. Zo spoorde hij de jongeren aan om zich in te zetten voor het leren van computervaardigheden, waardoor zij zichzelf in staat stellen om te kunnen gedijen in zowel hun persoonlijk als professioneel leven. Het belang van het beschikken over computervaardigheden kon de minister bij deze gelegenheid niet voldoende benadrukken, omdat deze vaardigheden volgens hem onmisbaar zijn geworden in de moderne wereld van vandaag.

Dat de karavaan van het ministerie Coronie voor de zoveelste keer heeft aangedaan, moet volgens de minister gezien worden tegen de achtergrond van de roep van de internationale gemeenschap om niemand achter te laten in het streven naar duurzame ontwikkeling. Ook gaf de bewindsman aan, dat AWJ en zijn werkarmen altijd te vinden zullen zijn om persoonlijke en menselijke ontwikkeling te helpen bewerkstelligen waar dan ook in Suriname. Hij is ervan overtuigd dat ontwikkeling een drijvende kracht kan zijn voor personen om vooruit te komen, daarom riep hij de jongeren op om deze training met beide handen aan te grijpen voor hun persoonlijke groei. De onderdirecteur van het onder directoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA), die de trekker is van dit project, moedigde de jongeren aan door hen te wijzen op het voordeel van het beschikken over computervaardigheden om online studies te kunnen volgen of om remote te werken vanuit het district.

De directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe, wees in haar spreekbeurt op de inspanningen die het ministerie zich heeft moeten getroosten om computertrainingen te laten verzorgen in de districten. Aangezien er geen trainingsinstituten gevestigd zijn in de districten, moeten trainers met hun equipement vanuit Paramaribo afreizen en verblijven in het district gedurende de hele training. De trainingen worden geheel gratis aangeboden aan de jongeren, omdat het ministerie de kosten vergoed aan Jamaata Education Center, die de trainingen verzorgt in opdracht van het ministerie. Volgens haar heeft dit trainingsinstituut naar tevredenheid reeds zeven computertrainingen verzorgd in verschillende districten. De toegepaste methode van kennisoverdracht vergroot volgens haar de betrokkenheid van de participanten, waardoor ze beter presteren.

De blijdschap op het gezicht van het DNA-lid van Coronie, Joan Wielzen, was onmiskenbaar tijdens haar toespraak. Volgens haar is het langer dan 20 jaar geleden, dat voor het laatst een computertraining in Coronie werd verzorgd. Zij is blij dat het ministerie Coronie niet is vergeten. Wielzen moedigde de jongeren aan om deze unieke kans ten volle te benutten door een actieve leerhouding aan te nemen. Ook het Jeugdraadslid van Coronie, Sercheenio Moeljakarta, riep de geselecteerde jongeren op om te volharden tot het einde. De burgervader van het district, Maikel Winter, spoorde de jongeren aan om hun inzet te tonen door hun best te doen en de training met succes af te ronden. Jennifer Landveld-Jamaata, directeur van Jamaata Education Center, die gedurende de training in het district zal vertoeven, heeft zich spontaan beschikbaar gesteld om ook buiten de officiële lestijden de cursisten desgewenst te begeleiden. Gedurende 10 dagen zullen 22 jongeren meedoen aan deze training. Met zulke trainingen wenst het ministerie jongeren te empoweren om hen in staat te stellen hun eigen leven vorm te geven en actieve deelnemers te worden in hun district en in de samenleving.