De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ stelt vriendelijke geste aan schoolgaande tienermoeders op prijs

Op het directoraat Jeugdzaken van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), heeft een schenking plaatsgevonden van pakketten met babyartikelen aan elf schoolgaande tienermoeders die door het ministerie worden begeleid. Dit geschiedde op donderdag 27 juli 2023. De schenking werd gedaan door mevrouw Soraya Sleur die in Nederland woont, maar momenteel op vakantie is. Met deze schenking beoogt zij een signaal te geven aan anderen om de begeleiding van deze groep van jongeren niet slechts over te laten aan het ministerie, maar dat steun van hun omgeving en andere steunbronnen cruciaal is voor de doelgroep.

Schoolgaande tienermoeders vormen een belangrijke doelgroep waarop het ministerie zich richt. Middels trainingen en begeleiding wenst het ministerie deze groep te empoweren. Tegelijkertijd creëert AWJ bewustwording bij de doelgroep en stimuleert het voortzetten van onderwijs bij tienermoeders. Het ministerie beschouwt onderwijs voor jongeren als de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling en om iets te worden in de maatschappij. Het ministerie laat de samenleving weten dat schoolgaande tienermoeders al jong een grote verantwoordelijkheid dragen. Deze opgave is niet gemakkelijk voor hen, daarom vindt AWJ steun van hun omgeving en van andere steunbronnen belangrijk en zelfs noodzakelijk.

Madhoeri Moenesar, onderdirecteur Nationaal Jongeren Aangelegenheden (NJA), is ingenomen met dit  gebaar. Ze hoopt dat dit gebaar navolging verdient. Zij heeft benadrukt dat vanuit het onderdirectoraat veel wordt gedaan voor deze doelgroep om hen in staat te stellen hun studie af te ronden en hun zelfredzaam te maken. Schoolgaande jonge moeders kunnen zich volgens haar nog altijd wenden tot het onderdirectoraat NJA, om zich te registreren voor de nodige ondersteuning, trainingen en begeleiding die van belang zijn voor hun verdere ontwikkeling.