De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ verwelkomt plannen productie bosproducten voor export

In zijn streven naar de bevordering van nationale productiviteit en innovatie, verwelkomt minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) alle initiatieven van particulieren om productie ter hand te nemen. Zo ook de plannen van de Associatie van Binnenlandse Industriëlen (ABI) die op een duurzame wijze de Surinaamse bosproducten wenst te benutten en te exploiteren. Tegen deze achtergrond heeft de bewindsman op vrijdag 20 januari 2023 de heren George Lazo en René Artist van de ABI ontvangen om geïnformeerd te worden over de voornemens.

Uit de uiteenzetting van de associatie blijkt dat personen in het binnenland over de potentie beschikken om als zelfstandigen, bosproducten te vervaardigen voor de export middels de ontwikkeling van waardeketens. De ABI gelooft erin dat de keten van productieactiviteiten het product meer toegevoegde waarde geeft, dan afzonderlijke delen. Dit concept biedt volgens de associatie ook meer werkgelegenheid, omdat in de productieketen meer personen nodig zullen zijn. Voor het welslagen van dit project streeft de associatie naar een publiek- private samenwerking (PPP). De minister is gevraagd om hiertoe zijn invloed aan te wenden.

Minister Mac Andrew heeft blijk gegeven ontvankelijk te zijn voor de voornemens en inzichten van de VBI. Het gepresenteerde initiatief past volgens hem helemaal in het straatje van het beleid van het ministerie. In dit verband noemde hij de bevordering van productiviteit en innovatie bij zowel de publieke als private sector. Het Centrum voor Innovatie en Productiviteit dat hiervoor moet zorgen, staat volgens hem in de startblokken om aan de slag te gaan ter verhoging van de nationale productiviteit die zal moeten bijdragen tot ontwikkeling. Dit moet volgens hem uiteindelijk resulteren in meer werkgelegenheid voor de beroepsbevolking en betere sociale zekerheid voor alle werkers. Voor wat betreft de specifieke beroepsgerichte vaardigheden en competenties die nodig zullen zijn bij binnenlandbewoners voor de voorgenomen productieketen, noemde de bewindsman de werkarmen van het ministerie: Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO), Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) en Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC), die verschillende trainingen aanbieden, maar ook op maat en naar behoefte van de opdrachtgever trainingen kunnen ontwikkelen. Kansarme- en risicojongeren in het land, waaronder het binnenland, verdienen volgens hem bijzondere aandacht van het beleid, met de bedoeling dat ze volwaardig kunnen participeren in de samenleving. Hij kijkt uit naar een uitgewerkt projectvoorstel om te zien hoe het ministerie met zijn werkarmen kan inkomen.