De Boodschap
Volksgezondheid

Bacheloropleiding Verpleegkunde EFS College COVAB nu NOVA geaccrediteerd

De bacheloropleiding Verpleegkunde van het EFS College COVAB is nu formeel een geaccrediteerde opleiding. Per schrijven, afkomstig van het Nationaal Orgaan Voor Accreditatie (NOVA)  d.d. 3 februari 2023,  werd aan het EFS College COVAB medegedeeld dat in hun vergadering van 30 januari 2023, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 13, 14 en 15 Wet NOVA 2007, besloten is om de accreditatie aanvraag voor de “Nieuwe Opleiding” voor de Hbo-Bacheloropleiding “Verpleegkunde” positief te beoordelen.

Een accreditatie is een keurmerk, dat aangeeft dat een opleiding aan de door overheid vastgestelde kwalitatieve maatstaven, voldoet. Het keurmerk wordt toegekend door het NOVA. Met de accreditatie van deze opleiding telt het EFS College COVAB nu twee geaccrediteerde opleidingen. Het EFS College COVAB is in 2016 gestart met deze Hbo-opleiding op bachelor niveau.

Het doel van de opleiding is het vormen van beroepsverpleegkundigen op bachelor niveau die bevoegd zijn verpleegzorg te verlenen aan individuele personen, gezinnen en gemeenschappen. De directe aanleiding voor het aanbieden van deze opleiding was het feit dat er steeds meer complexere gezondheidsvraagstukken aan de orde werden gesteld, waar niet meteen op ingespeeld kon worden. Hierdoor ervaarden de ziekenhuizen en de zorginstellingen in Suriname steeds meer kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de verpleging.

Gezien het EFS College COVAB opleidingen van hoge kwaliteit aanbiedt, heeft zij ervoor kunnen zorggedragen dat het curriculum van deze opleiding volledig is uitgezet volgens de nationale en internationale standaarden. Het curriculum legt de nadruk op de toepassing van een kritisch onderzoeksproces, evidence-based practice (ebp), gedegen klinische en functionele oordelen, het bieden van leiderschap en het ontwikkelen van een visie op verpleegkunde.

De Hbo – Verpleegkundige opleiding is een voltijdse vierjarige opleiding, waarvan het 1ste jaar een propedeuse is, het 2de leerjaar een oriëntatie, het 3de leerjaar een differentiatie en het 4de leerjaar het afstudeerjaar is. Elk collegejaar bestaat uit vier (4) perioden, van elk 10 weken.

De lesdagen en tijden zijn wekelijks van maandag tot en met vrijdag van 16.00 uur tot 20.30 uur. Tot de hbo-opleiding worden toegelaten personen die in het bezit zijn van een VWO-, Havo-, Mbo – diploma of zij die in het bezit zijn van een diploma Mbo- Verpleegkunde

Het positief oordeel is voor zes (6) jaar geldig en houdt o.a. in dat:

  1. De beoogde eindkwalificaties van de hbo-bacheloropleiding Verpleegkunde voor wat betreft het niveau, de inhoud en hun professionele oriëntatie prima op orde zijn.
  2. Het hbo-bachelor programma kent een duidelijke oriëntatie op het verpleegkundig beroep.
  3. Het personeelsbeleid voorziet in alle aspecten, die moeten waarborgen dat het opleidingsprogramma HBO-Verpleegkunde wordt verzorgd door gekwalificeerde docenten.
  4. De opleiding beschikt in zowel Paramaribo en Nickerie over ruime huisvesting met goed geoutilleerde faciliteiten
  5. De opleiding hanteert een goed uitgewerkt en cyclisch systeem van intern- en externe kwaliteitszorg
  6. De kwaliteit van toetsen en examens is gewaarborgd.
  7. En de opleiding die drieledig wordt gefinancierd kent een groeiende belangstelling onder aspirant-studenten.