De Boodschap
Kabinet van de President

Bankiersvereniging deelt zienswijze verbeteren economie met regering

Suriname heeft een kleine economie. Als we willen verdienen, gaan we moeten verenen. Het voorgaande zegt Hakrinbank NV-directeur Rafiek Sheorajpanday. Hij heeft op woensdag 1 maart 2023 samen met Rene van Rooij (DSB Bank) namens de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) een ontmoeting gehad met een regeringsteam onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi. Dit in het kader van het vooroverleg om te komen tot een nationale dialoog. Sheorajpanday en Van Rooij gaven aan dat de productiesector zeer belangrijk zijn voor het binnenhalen van kapitaal en daarmee het ontwikkelen van de economie. Beide functionarissen bleven in dit kader stilstaan bij het belang van het garantiefonds.

De SBV pleit ervoor dat de overheid haar betrekt bij het verbeteren van het ondernemersklimaat en de economie. Het is volgens Sheorajpanday belangrijk dat er middelen in het garantiefonds gestopt worden ten behoeve van de financiering van ondernemers. De banken kunnen dit ook, maar moeten daarbij vooral letten op de risico’s in het kader van de wetgeving rond het tegengaan van illegale financiering. Sheorajpanday bleef ook stilstaan bij de monitoring van het IMF-programma. Hij vroeg interactieve betrokkenheid van het bedrijfsleven zodat zij in een vroeg stadium kan meedenken en haar opinie kan geven over maatregelen die getroffen worden alsook verbeteringen die nodig zijn.

De SBV wil volgens Sheorajpanday haar bijdrage leveren aan de regering om te komen tot een versnelde ontwikkeling, groei en verdeling van inkomsten in de samenleving. De organisatie meent dat er ook dat de regering er het maximale in moet zetten om met het IMF tot een overeenkomst te komen. Sheorajpanday is van mening dat het hersteltraject zonder het internationaal fonds veel zwaardere zou zijn. Doch is het traject met het fonds alleen volgens hem niet zaligmakend. “Er moet nadrukkelijk flankerend beleid zijn”, aldus de SBV-functionaris. In dit flankerend beleid is sociaal beleid van enorm belang alsook de ondersteuning naar het bedrijfsleven. Sheorajpanday: “Daarvoor is goed en algemeen beleid nodig, ook voor het ondernemerschap.”

De SBV-vertegenwoordigers vroegen verder aandacht voor financiële inclusie, de goudsector en de agrarische sector, toerisme, woningbouw en aanpak van de informele sector. Ze zeggen dat ondernemers het meest ervaren wat de ongemakken zijn voor het zakendoen. De SBV wil gezamenlijk met de regering komen tot oplossingen voor deze groep. Het beleid voor ondernemerschap moet volgens Van Rooij intensiever zijn om te kunnen bijdragen aan de aspiraties die de regering heeft voor de samenleving. Er zal vooral gekeken moeten worden naar sectoren die versneld een grote bijdrage zouden kunnen leveren.