De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Basis diplomaten cursus Suriname Diplomaten Instituut van start

 Op dinsdag 02 april 2024 heeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) de opening verricht van de ‘Basis Diplomaten Cursus 2024’. Deze cursus wordt verzorgd door het Suriname Diplomaten Instituut, een werkarm van het ministerie van BIBIS. Minister Ramdin hield hiertoe een inspirerende ‘keynote speech’ met als titel ‘Impact of diplomacy in a world in crisis’.

Elizabeth Bradley, directeur Internationale Samenwerking van het ministerie van BIBIS, die de introductie verrichtte, hield de deelnemers de belangrijkste focus gebieden voor, welke in de acht weken durende cursus aan de orde zullen komen. Deze omvatten, onder andere, het actief luisteren en onderhandelen, de fundamentele vaardigheden voor diplomaten om effectief te communiceren en tot overeenstemming te komen, praktische vaardigheden zoals kennis van kleding en protocol, alsook de Engelse taal, die zeer belangrijk is voor internationale relaties en bij onderhandelingen over zaken als tarieven en klimaat.

Directeur Bradley gaf verder mee dat terwijl de deelnemers zich richten op internationale betrekkingen, het belangrijk is om de belangen van hun eigen land niet uit het oog te verliezen. Hierin moeten zeker worden meegenomen de economische aspecten van diplomatie, moderne trends in diplomatie zoals kennis van organisaties, waaronder het IMF, duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en e-diplomatie, die steeds belangrijker worden in het hedendaagse diplomatieke veld. Voorts noemde directeur Bradley dat ook veiligheid aan de orde zal komen in de cursus als een belangrijk aspect van diplomatie, waarbij deelnemers zullen leren over veiligheidskwesties en -protocollen.

Minister Ramdin, die zijn presentatie na instemming van de aanwezigen doelbewust in het Engels hield, feliciteerde de deelnemers met hun interesse in de cursus en de start van een interessante reis in de wereld van de diplomatie. “Diplomatie is een krachtig instrument van het buitenlands beleid”, aldus de bewindsman, die benadrukte dat het verstandig gebruiken van intelligentie en strategie essentieel zijn in het delen van informatie. De minister grapte dat diplomaten vaak heel aardige mensen zijn, maar van binnen ook een absolute vastberadenheid bezitten om hun land te dienen. De bewindsman benadrukte het belang van zelfdiscipline, voortdurend leren, strategisch en analytisch denken, evenals volharding en doorzettingsvermogen als belangrijke vaardigheden voor diplomaten. “Hoe hoger je gaat, hoe complexer het wordt”, voegde de minister eraan toe, terwijl hij meegaf dat het handhaven van open communicatielijnen en het positioneren als een eerlijke bemiddelaar van belang zijn in diplomatieke onderhandelingen.

“Alle conflicten eindigen bij de onderhandelingstafel. Dialoog, consultaties, betrokkenheid en uiteindelijk het onderhandelen, zijn cruciaal in het vinden van een weg vooruit” stelde de bewindsman. “Onderhandelen start al bij een conversatie van twee personen” gaf de minister vervolgens mee waarbij hij uitlegde dat er in een conversatie al gelijk sprake is van de ander proberen te overtuigen dat het gestelde.

De minister deed in zijn presentatie een greep terug in de geschiedenis van de diplomatie en gaf aan dat de diplomatie zich traditioneel vooral bezighield met grens- en territoriumconflicten en vredestichting, en later met het bevorderen van economische veranderingen. Met de ondertekening van het Verdrag van Wenen inzake diplomatieke betrekkingen in 1961 ontwikkelde de diplomatie zich meer tot een middel om de belangen van staten veilig te stellen en hun politieke, economische en culturele samenwerking te bevorderen, terwijl vreedzame betrekkingen, gebaseerd op wederzijds respect, in stand werden gehouden.

In zijn keynote speech besprak minister Ramdin tevens diverse actuele zaken op de gebieden van internationale- en regionale veiligheid, waaronder de situatie van Haïti, alsook onderhandelingen op het gebied van natuurlijke rampen, pandemieën, crisis management en mensenrechten.

Minister Ramdin gaf tenslotte mee dat de ‘Basis Diplomaten Cursus 2024’ een platform biedt om deze vaardigheden te ontwikkelen en te verfijnen, met als doel een nieuwe generatie diplomaten te voeden die klaar is om uitdagingen aan te gaan en positieve veranderingen te brengen in een steeds veranderende wereld.