De Boodschap
Kabinet van de President

Basketbal Academy Suriname streeft naar talentontwikkeling

“Jonge talentvolle spelers ontdekken in Suriname en verder ontwikkelen op mentaal, fysiek, technisch vlak en op alle andere aspecten die nodig zijn om topsporters te worden.” Zo verwoordt bestuurssecretaris Humphrey Eendragt de missie van de Basketbal Academy Suriname (B’B’ Academy Suriname). De organisatie is op zaterdag 13 augustus 2022 officieel geproclameerd, hetgeen gepaard ging met een introductiedag en demonstratietraining in de sporthal van het Mr.Dr.J.C.de Miranda Lyceum. De introductiedag was bedoeld om kennis te maken met het publiek en het doel van de academie uit te leggen. Het was meteen een succes met de opkomst van een aantal jongens en meisjes al of dan niet met hun ouders. Een speciaal welkom was er voor Orlando Renfurm als nestor binnen de basketbalsport in Suriname.

BB Academy Suriname heeft als basisdoel de integrale ontwikkeling van jonge talentvolle spelers in Suriname. Speerpunten hierbij zijn: basketbalvaardigheden, studievaardigheden en de gedragsontwikkeling van de pupillen. Er zal gewerkt worden met een gedegen plan van aanpak en de inzet van trainers die de juiste expertise bezitten. Het initiatief vloeit volgens Eendragt voort uit het feit dat ondanks er reeds jaren basketbal wordt beoefend in Suriname, de talenten niet verder doorgroeien naar de top in de wereld. “Daarom willen we vroeg beginnen met het ontwikkelen van talenten in alle aspecten, niet alleen op sportief vlak maar ook qua educatie en cognitieve vaardigheden en ook de approach voor de game. Wij willen dus mensen opleiden die modelsporters worden in de toekomst. Buiten het normaal basketbalgebeuren gaan we die talenten meer en vaker trainen waardoor ze dus veel beter worden.” De secretaris zegt dat dit ertoe moet leiden dat het totaal basketbalgebeuren in Suriname gaat verbeteren. Hij voegt eraan toe: “Wanneer je de spelers correct traint en veel beter maakt, gaat het heel plaatje van alle verenigingen ook omhoog, prestaties worden beter en ook de prestaties internationaal.”

De voorbereidingen zijn ongeveer een jaar geleden van start gegaan. Er is toen met counterparts uit Nederland op wekelijkse basis vergaderd, een SWOT-analyse en plan van aanpak gemaakt. De academie zal naar de buurten gaan om talent te ontdekken, herkennen en ontwikkelen. Echter mogen ouders die ervan overtuigd zijn dat hun kind talent beschikt op fysiologische en technisch vlak, zich ook met hun kind aanmelden bij de organisatie die voorlopig haar dagen houdt in de Lyceum 1-sporthal en ook de Pa Lefi-sporthal op Uitvlugt. Daarvoor kan er op het telefoonnummer 8137090 contact worden gemaakt met de bestuurssecretaris. Verder zal de academie haar adressen binnenkort via de media bekendmaken.

Het ligt verder in de bedoeling om samen met de ministeries van Onderwijs en de directoraten Sport en Jeugdzaken samen te werken, omdat er vooral via de scholen aan talentontdekking gedaan zal worden. Hierdoor zal ook het scholenbasketbal bevorderd moeten worden om talenten landelijk te ontdekken. Eendragt benadrukt dat talentontwikkeling stap-voor-stap gaat. “Het is een proces. Je moet beginnen aan de basis en fundamentele zaken in orde hebben, de randvoorwaarden moeten in place zijn en per kind zal er specifieke aandacht gegeven moeten worden met een goede planning en monitoring.” De academie richt zich op jongens en meisjes die reeds bij een club aangesloten zijn als zij die niet voor een club spelen. Het bestuur wordt geleid door voorzitter Lucien Nijman en de overige bestuursleden zijn Dwight Riedewald, Ray Emanuels, Marlon Caupain, Gilbert Soesman, Piet Brouwer.