De Boodschap
Volksgezondheid

Berichtgeving ministerie Volksgezondheid omtrent situatie Wageningen

De aanhoudende droogte en de daaruit voortvloeiende branden in Wageningen hebben verhoogde gezondheidsrisico’s met zich meegebracht. Er worden meer gevallen van kortademigheid, aanhoudend hoesten, keelpijn, oogirritatie, niezen en verstopte neus behandeld op de RGD polikliniek te Wageningen. Deze aandoeningen brengen verhoogde risico’s met zich mee voor personen met reeds bestaande ademhalings- en hartaandoeningen, maar ook voor ouderen en kinderen. De bevolking van het getroffen gebied bedraagt ongeveer 5.000 mensen.

De afgelopen weken is de situatie bijzonder nijpend geworden in Wageningen, waar bewoners al drie weken worden overspoeld door enorme rookwolken, die een directe gevolg zijn van de aanhoudende brandincidenten. Deze alarmerende ontwikkeling brengt niet alleen directe gevaren voor de gezondheid met zich mee, maar verstoort ook aanzienlijk de dagelijkse activiteiten en de ecologische integriteit van het gebied, wat de dringende behoefte aan responsmaatregelen benadrukt.

Op vrijdag 24 februari heeft een delegatie bestaande uit de ministers van Volksgezondheid, Landbouw, Veeteelt en Visserij en Defensie een werkbezoek gebracht aan het gebied. Tijdens het bezoek zijn er maatregelen genomen om de samenleving te beschermen. Zo is de polikliniek van Wageningen voorzien geworden van de essentiële medicijnen en hulpmiddelen om personen met luchtwegklachten adequaat te behandelen. Tevens is het besluit genomen om de drempelkosten bij de SEH in Wageningen per direct stop te zetten, zodat de toegang tot zorg gegarandeerd is voor de samenleving.

Impact

In de afgelopen periode zijn er meerdere gevallen van luchtwegklachten behandeld op de RGD polikliniek en de SEH post van de Pietronella Ziekenhuis Wageningen. Enkele van de gevallen zijn doorverwezen naar het MMC te Nw. Nickerie. Als reactie op de behoeften van de kliniek heeft het ministerie van Volksgezondheid een zending essentiële medicijnen, apparaten en medische verbruiksmiddelen verzonden.

Op 26 februari 2024 is een persoon, met een belaste medische voorgeschiedenis, kortademig binnengebracht op de SEH post te Wageningen en is daarna overleden. Deze persoon had al enkele weken geleden klachten en werd na behandeling frequent thuis gemonitoord door de RGD-arts. Alhoewel het overlijden mogelijk geen directe gevolg van de rookontwikkeling is, zou een obductie de werkelijke doosoorzaak kunnen aanwijzen.