De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Beroepsbevolking afstemmen op behoefte Arbeidsmarkt

Van links naar rechts: Meena Kandhai-Ramai (hoofd Bureau minister), Rudy Soekhlal (2e penningmeester ASFA), Minister Steven Mac Andrew, Wilgo Bilkerdijk (voorzitter ASFA), Christine Wirokromo (commissaris ASFA), Jimmy Belfor (directeur AW&J))

De verwachte toename van werkgelegenheid was onderwerp van gesprek bij een ontmoeting tussen de nieuwe minister van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken, Steven Mac Andrew, en het bestuur van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA). De minister heeft bij deze gelegenheid zijn arbeidsmarktbeleid ontvouwd in reactie op de geuite bezorgdheid van de associatie over een mogelijk tekort aan zowel kwalitatieve als kwantitatieve menskracht nu er een opleving van de economie wordt verwacht. De minister ontving de ASFA op donderdag 5 mei 2022 in het kader van zijn ontmoetingen met de sociale partners.

De kwestie van menskracht kwam aan de orde naar aanleiding van de macro economische indicatoren in het land, die aan het verbeteren zijn en het feit dat de regering dit jaar zelfs een marginale economische groei voorspelt. Dit zal volgens partijen niet alleen een positieve impact hebben op de fabrikanten en hun productie, maar zeker ook op de vraag naar gekwalificeerde arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. Zo werd verwezen naar de significante vondsten van olie en gas voor de kust van ons land en de daarbij verwachte toename van werkgelegenheid, indien de bedrijven overgaan tot de productie van olie- en gaswinning en de spin-off naar lokale bedrijven toe. Partijen zijn het over eens dat werkgevers verlegen kunnen komen te zitten om geschikte en gekwalificeerde arbeidskrachten, als niet tijdig ingespeeld wordt op de verwachte vraag op de arbeidsmarkt.

Mac Andrew onderstreept dat bij de verwachte opleving van de economie de kwaliteit van de menselijke hulpbron een cruciale rol zal spelen. Hij is ervan overtuigd dat gekwalificeerde arbeidskrachten de economie van ons land een extra stimulans kunnen geven. Daarom is volgens hem voor korte termijn de focus van het ministerie alvast gericht op het vergroten van de employability en skills-ontwikkeling bij zowel werkenden als werkzoekenden. Een groep die zijn bijzondere aandacht heeft, zijn de jongeren op de arbeidsmarkt en de jongeren die binnenkort de arbeidsmarkt zullen betreden. Voor langer termijn zal hij zich sterk maken voor een kwalitatieve beroepsbevolking die volledig afgestemd zal zijn op de behoeften van de arbeidsmarkt opdat die kan zorgen voor de versnelde ontwikkeling van het land.

Zowel de minister als de ASFA wijst op het belang van het operationaliseren van de Suriname National Training Authority (SNTA) die ervoor moet zorgen dat het technisch -en beroepsonderwijs alsook vaktrainingen in ons land kwalitatief worden verbeterd middels competentiegericht onderwijs. Ook de werkarmen van het ministerie die skills (vaardigheden) ontwikkelen bij werkzoekenden, zullen volgens Mac Andrew hun curricula steeds moeten aansturen op de vraagzijde op de arbeidsmarkt.

ASFA richt zich als associatie van fabrikanten primair op het verhogen van de productie en het scheppen van een productievriendelijke omgeving, maar omdat de aangesloten fabrikanten ook werknemers in dienst hebben, wordt deze organisatie door het ministerie beschouwd als een werkgeversorganisatie, en dus ook mede als een sociale partner van de minister.