De Boodschap
Kabinet van de President

Bevordering militairen in teken van dienstbaar leiderschap

In de Memre Buku kazerne zijn er ruim 88 militairen bevorderd tot een naast hogere rang. De bevorderingsplechtigheid heeft plaatsgevonden op vrijdag 12 augustus 2022. Defensieminister Krishnakoemarie Mathoera heeft benadrukt dat de bevorderingen geen gunst zijn. “Het is een administratieve afhandeling waarop ze wettelijk aanspraak maken. Het is wettelijk geregeld en wel verdiend. Vandaag vervullen we onze plicht,” aldus de bewindsvrouw.

De toespraken van minister Mathoera en waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, Werner Kioe-A-Sen hadden dienstbaar leiderschap als kernpunt. De bewindsvrouw zegt dat militairen die hun land en volk onbaatzuchtig en loyaal dienen niet moeten wachten en verzoeken om een bevordering. “Ze moeten dat op tijd krijgen en deze plicht ligt op elke leidinggevende van het leger.” De regeringsfunctionaris zegt verder dat het voor leidinggevenden een plicht is om op te komen voor hun personeel. Kioe-A-Sen roept de leidinggevenden binnen NL op om dienstig te zijn naar het personeel toe. “Ik geef u de opdracht om eerst naar uw personeel om te kijken in plaats van dat u trappen afloopt om uw eigen rechtspositie te regelen. Nogmaals we moeten meer dienstbaarheid tonen,” aldus de legerfunctionaris.

De waarnemend bevelhebber heeft ook stilgestaan bij het bureaucratisch systeem die zorgt voor ontevredenheid, onbegrip en zelfs voor frustratie binnen het personeel. Er zijn heel veel schakels waar voordrachten langs moeten gaan voordat er een beschikking of resolutie kan worden geslagen. Kioe-A-Sen benadrukt echter dat het bureaucratisch systeem door mensen wordt gevormd. “En dit is nou juist voor mij het meest zorgwekkende. Het zijn wij mensen die er zelf voor zorgen dat bureaucratie frustrerend werkt op het onderhebbend personeel,” merkt de legerfunctionaris op. Hij geeft ook aan dat de communicatie naar de manschappen toe geïntensiveerd moet worden. Dit is van cruciaal belang omdat er militairen zijn die onnodig een verkeerd beeld hebben van processen en de regels die worden gesteld door het bevorderingsbesluit.

Iedere militair heeft de mogelijkheid om hogerop te komen in de organisatie. De carrièrekansen zijn gelijk voor eenieder. “Echter om onderofficier of officier te worden dient u wel te voldoen aan de toelatingseisen”. Dit zei Kioe-A-Sen als bemoediging naar de militairen die de ambitie hebben om verder te groeien binnen de defensieorganisatie. Digitale vernieuwingen, innovaties op defensiegebied maar ook de steeds complexer wordende dreigingen verplichten het Nationaal Leger om innovatief te zijn. “Het hebben van een bepaalde scholing als toelatingseis is slechts de basis, maar zonder die basis gaan we niet in staat zijn om te innoveren”. De waarnemend bevelhebber drukt alle militairen op het hart om hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen.