De Boodschap
Justitie & Politie

“Beweeg in het verkeer, maar blijft leven” thema Verkeersveiligheidsmaand

“Beweeg in het verkeer, maar blijft leven”. Zo luidt het thema van de Suriname 1515 Verkeersveiligheidsmaand 2023. Joanne Adraai, directeur van het Verkeersveiligheidsinstituut (VVI), kondigt met dit thema de Verkeersveiligheidsmaand aan.”Verkeersveiligheid is van groot maatschappelijk belang; het raakt ons allemaal, elke dag. Iedere verkeersdeelnemer moet veilig op bestemming kunnen aankomen. We zien echter dat het aantal ernstig gewonde verkeersslachtoffers blijft toenemen, en dat de daling van het aantal verkeersdoden stagneert”, zegt de VVI-directeur.

Parallel met deze wetsbehandeling loopt de afkondiging van de Verkeersveiligheidsmaand die loopt van 15 augustus tot 15 september 2023. Gedurende de Verkeersveiligheidsmaand wordt aandacht van de weggebruikers gevraagd voor de vele ongevallen die plaatsvinden en hoe men bewust een bijdrage kan leveren aan het terugbrengen van de verkeersveiligheid voor iedere weggebruiker, dit door de verkeersregels stipt na te leven. Slecht rijgedrag behoort nog steeds tot de nummer 1 doodsoorzaak in het verkeer. Binnenkort zal de ordehandhaving in het verkeer worden geïntensiveerd, waarbij de politie weer road blocks zal opzetten. De Verkeersveiligheidsmaand wordt afgekondigd door minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie.

Directeur Adraai geeft aan dat het VVI samen met andere relevante actoren het verkeer veilig probeert te maken.  Alleen door samen te werken kan de veiligheid in het verkeer worden verbeterd, waarbij eenieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en kennis een bijdrage levert. Een van de zaken die opgepakt en opgevoerd zal worden is verkeersvoorlichting (verkeerseducatie). Van het jaar is het de bedoeling dat de gemeenschap sterk wordt voorgelicht, zodat de bewustwording wordt aangewakkerd.

Purcy Landveld, onderdirecteur Data en Educatie van het VVI geeft aan dat voor een goed beleid en structurele aanpak data en statistieken bijgehouden en geanalyseerd dienen te worden. De website van het Korps Politie Suriname (KPS) geeft aan dat in 2020 zesenzeventig (76), 2021 eenentachtig (81), 2022, vierenzeventig (74) en in 2023 tot vandaag meer dan 40 verkeersslachtoffers met dodelijke afloop te betreuren zijn. Ten opzichte van 2021 had 2022 minder (7) verkeersdoden. Vorig jaar rond deze periode waren er ook 40 verkeersongevallen geregistreerd.

Gelet op de verwachte verkeersdrukte tijdens de vakantiedagen, wandelmars en de voorbereidingen naar de kerstdrukte van oktober tot december 2023 zullen veel meer mensen over straat zijn. Dit kan mogelijk meer verkeersongevallen en of verkeersdoden als gevolg hebben. Het VVI zal in samenwerking met het KPS en overige actoren in de komende periode aandacht besteden aan verkeersvoorlichting en -handhaving.

Verder geeft de directeur Adraai aan dat na bijkans twee jaren diverse gesprekken te hebben gevoerd met de verschillende actoren die zich bezighouden met het verkeer, de Wet Instelling Verkeersautoriteit op de agenda van De Nationale Assemblee (DNA) staat. De vergadering stond gepland voor dinsdag 15 augustus 2023. Op de totale samenleving wordt het beroep gedaan zich te houden aan de verkeersregels om zodoende levens te redden.