De Boodschap
Kabinet van de President

Bijstelling Covid-19-maatregelen

De daartoe bevoegde autoriteiten hebben op donderdag 3 juni 2021, na overleg met de politieleiding, besloten dat er een bijstelling komt voor wat het uitgansverbod betreft van maandag 31 mei tot vrijdag 18 juni.
Burgers mogen nu op de maandag, woensdag en vrijdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur voor hoognodige boodschappen de deur uit. Voor medische spoedgevallen, Covid-19-vaccinatie en swabs, mag de burgerij altijd eruit waar en wanneer zulks dringend nodig is.
Gaat het om het halen van hoognodige boodschappen, dan zal conform het vigerende Presidentieel Besluit de handhaving worden uitgevoerd met dien verstande dat maar 1 gezinslid zich op straat mag begeven; zij het als voetganger of bestuurder van een rij- of voertuig. De politie zal stringent controleren en als meerdere personen zich in het voertuig bevinden zal het hoofd van het gezin of de bestuurder beboet worden.
De politie zal onder andere controleposten hebben nabij de bruggen die toegang verschaffen tot  het stadscentrum.