De Boodschap
Openbare Werken

Ministerie van Openbare Werken: ‘Binnenkort minder gaten op asfaltwegen’

Het ministerie van Openbare Werken (OW) en de Wegenautoriteit Suriname (WA) starten binnenkort met rehabilitatie werkzaamheden van diverse asfaltwegen. Minister Riad Nurmohamed geeft aan, dat ondanks de precaire middelen er nu een aanvang zal worden gemaakt met eerdergenoemde werkzaamheden. De straten die er heel ernstig aan toe zijn krijgen voorkeur. OW erkent dat de nood groot blijft, maar dat deze op een andere manier aangepakt zal worden vanwege beperkte middelen. Dit alles wordt gedaan in het kader van duurzaam beheer van de wegen.

De wegen die in fase één aangepakt zullen worden zijn de Veldhuizenlaan, Verlengde Gemenelands-, Kasabaholo, Heiligenweg, Latourweg, Brokopondostraat, Jan Steenstraat, Powisistraat, Van ‘t Hogerhuysstraat, Willem Campagnestraat, Hernhutterstraat, Van Idsingastraat, Koningstraat en Prinsessenstraat. In fase twee zullen de kleinere wegen aansluitend op de hoofd asfaltwegen aangepakt worden. De kosten voor het uitvoeren van fase één en twee bedragen ongeveer USD 95.000.

Verder zullen diverse wegen in de districten Saramacca, Commewijne, Para, Brokopondo en Marowijne bezand worden. Er is onlangs een aanbesteding gehouden, waarbij er twee nieuwe graders aangekocht zullen worden en andere zwaar materieel, zodat de werkzaamheden vlotter kunnen verlopen in alle districten en zodat wegen vaker geëgaliseerd kunnen worden. Binnenkort zal er een aanbesteding worden gehouden voor de aanpak van nog 5 wegen. Deze wegen zijn Gompertstraat, Anamoestraat, Tourtonnelaan, Kwattaweg (Monkshoop tot en met Tweede Rijweg) en van Sidodadiweg tot en met Damboengtong te Saramacca.

De OW-bewindsman geeft tenslotte aan dat, alhoewel de middelen precair zijn er keuzes worden gemaakt voor duurzaam beheer van de wegen. Het beleid over lap en plak werk zal de komende jaren hetzelfde blijven. Er wordt wel gewerkt aan duurzaam herstel van bepaalde delen van wegen, die er heel slecht aan toe zijn. Dit zal binnenkort plaatsvinden. Volledig herstel van wegen is voorlopig on hold gezet, omdat dit momenteel niet toereikend is te doen door het ministerie. Elk jaar zullen nieuwe wegen geplaatst worden op de lijst om aangepakt te worden, dit in het kader van duurzaam beheer en herstel van de vele verwaarloosde wegen.