De Boodschap
Kabinet van de President

BNTF-project schept economische mogelijkheden voor cursisten

Cursisten die in Saramacca hebben deelgenomen aan de vaktechnische trainingen van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), hebben op 22 augustus 2022 in de Mr. Bas Ahmadali Multifunctionele Zaal te Groningen, hun starterspakket in ontvangst mogen nemen. Zij hebben met succes de training binnen het Basic Needs Trust Fund (BNTF)-9 project “Van grassroot tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werklozen & werkzamen” afgerond. De cursisten kunnen nu hun eigen inkomsten genereren, hetgeen betekent dat het BNTF-project, dat gefinancierd wordt door de Caribbean Development Bank (CDB), economische mogelijkheden schept.

 Dit werd ook door verschillende sprekers beaamd. “Het initiatief van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is zeer te waarderen, omdat het zal bijdragen aan de ontwikkeling van het district in de vorm van ondernemerschap en zelfredzaamheid. Daarnaast draagt dit project bij aan het scheppen van werkgelegenheid in het district Saramacca”, waren de woorden van districtscommissaris Sherin Bansi-Durga. De burgermoeder gaf aan dat de 31 cursisten nu hun leefomstandigheden kunnen verbeteren, doordat zij in staat worden gesteld inkomsten te genereren. Zij vroeg het ministerie om te blijven nadenken hoe invulling kan worden gegeven aan het beleid van de regering door “on-the-job trainingen”, vooral wanneer het gaat om overtollig personeel bij overheidsinstanties. Na deze trainingen kunnen de ambtenaren worden ingezet in de particuliere sector.

Behalve dat de training werd getrokken door het Kabinet van de President, is de Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO), als werkarm van het ministerie van AWJ, verantwoordelijk geweest voor het inhoudelijke. SAO-directeur Joyce Lapar blikt tevreden terug op de afgelopen maanden. “U hebt zich ingezet om deze training succesvol af te ronden en het is u gelukt, vandaar dat u vandaag hier zit,” richtte zij zich tot de cursisten. Zowel directeur Lapar, dc Bansi-Durga als BNTF-projectmanager Jaswant Doekharan sprak de hoop uit dat de cursisten de opgedane kennis zullen toepassen in de praktijk. Zij ontvingen allen een starterspakket bestaande uit een naaimachine voor de dames en een toolkit voor de heren. Dit om hen de mogelijkheid te bieden een eigen onderneming op te zetten. “Begin met wat u hebt en waar u bent. Stel doelen, wees gedisciplineerd en ga ervoor”, motiveerde de burgermoeder de groep. Zij kijkt uit naar het moment dat de cursisten bedrijfsvergunningen zullen aanvragen om hun ondernemingen op te zetten. “U mag rekenen op de volledige ondersteuning van het commissariaat bij deze aanvragen”, garandeerde de districtscommissaris.