De Boodschap
Kabinet van de President

BOG constateert toename denguegevallen in Suriname

Het aantal dengue cases is in januari toegenomen. De Aedes-muskiet, die dengue verspreidt, kan zich door de toename van neerslag makkelijker vermenigvuldigen. De positieve gevallen zijn vooral te merken in Paramaribo-Noord en Kwatta. Stephanie Cheuk-Alam, hoofd van Milieu-Inspectie van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG) legt uit dat de toename te wijten is aan een combinatie van omstandigheden.

In januari 2023 is het dubbele van het aantal gevallen in december 2022 genoteerd. Daarnaast heeft de Aedes-muskiet vanwege de toegenomen neerslag meer broedplaatsen met een nieuwe muskietenpopulatie als gevolg. Denguemuskieten leggen hun eitjes namelijk in helder en stilstaand water. “Wat men vaak niet weet is dat de larve van de Aedes-muskiet zich bij droogte op de broedplaats verpopt en maanden in deze droge staat in leven blijft. Wanneer het klimaat gunstig is, ontpopt de larve zich weer,” legt Cheuk-Alam uit.

Er wordt altijd rekening mee gehouden dat zich tijdens en kort na de regentijd denguegevallen aanmelden. Voorlopig worden er geen grootschalige bespuitingen gedaan. Bespuiting blijkt geen duurzame oplossing daar het slechts de volwassen muskieten doodt. Daarnaast is het zo dat door vaker grootschalig te bespuiten de kans groter is dat de muskiet resistent wordt tegen het middel. “Om dit te voorkomen doen we alleen adressen aan vanwaar de denguegevallen komen. Daar wordt er met de handheldpompen bespoten, in een straal van 100 meter,” aldus het hoofd van de Milieu-Inspectie. Mocht het voorkomen dat er in een straat meerdere cases zijn, zal er gebruik worden gemaakt van de spuitwagen.

Burgers worden opgeroepen mogelijke broedplaatsen in de omgeving regelmatig met zeep op te ruimen zowel binnen- als buitenshuis. Kleine hoeveelheden water in vazen en afdruiprekken vormen ook broedplaatsen voor de Aedes-muskiet. Verder wordt aangeraden de voeder- en waterbakken van huisdieren een keer per week goed te reinigen met een spons en afwasmiddel. Zeep doodt de eitjes en ontneemt larven de kans zich te verpoppen. Aangezien er geen kuur is tegen dengue, worden slechts de symptomen behandeld. De ziekte voorkomen is dus van eminent belang.