De Boodschap
De Nationale Assemblee

Boodschap Javaans Nieuwjaar: Respect voor elkaars diversiteit moet centraal staan

Sasi Suro kondigt voor onze Javaanse kondreman een tijd van hernieuwing en hoop aan, waarin de rijke Javaanse cultuur en tradities worden omarmd. DNA-voorzitter Marinus Bee spreekt de hoop uit, dat dit nieuwe jaar gevuld mag zijn met voorspoed, harmonie en saamhorigheid voor alle Surinamers, ongeacht onze achtergronden. “Laten we samenwerken aan een welvarend en inclusief Suriname, dat aan elke rechtgeaarde Srananman nieuwe mogelijkheden en kansen biedt, waarbij respect voor elkaars diversiteit centraal staat.”

Gelukkig Javaans Nieuwjaar!