De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Boodschap van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport in het kader van de Nationale Dag der Inheemsen 9 augustus 2021

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) feliciteert de gehele Surinaamse gemeenschap, in het bijzonder de Inheemse gemeenschap, met de Nationale Dag der Inheemsen, alsook met de herdenkingsdag van de Javaanse Immigratie! Deze dag is in 2006 ingesteld als nationale vrije dag, als erkenning van onze oorspronkelijke bewoners, de Inheemse volken.

De datum van 9 augustus is toen gekozen, op voordracht van de Inheemsen zelf, omdat deze dag ook door de Verenigde Naties tot de Internationale Dag der Inheemse Volken werd uitgeroepen, in 1994. Zulks om aandacht te vragen voor de situatie van Inheemse Volken overal ter wereld, die in vele landen een groep zijn die niet in dezelfde mate meegaan en profiteren van moderne ontwikkelingen. Het thema van de Verenigde Naties voor 2021 is dan ook: “Leaving no one behind: Indigenous People and the call for a new social contract”. Suriname, als lidland van de Verenigde Naties, omarmt dit thema, waarin de Sustainable Development Goals (SDGs) in herinnering gebracht worden maar waarin ook een sterke oproep wordt gedaan voor het sluiten van nieuwe sociale contracten: daadwerkelijke partnerschappen en effectieve inspraak van de Inheemse Volken. De huidige regering van Suriname onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk heeft zich daaraan gecommitteerd en zijn afspraken gemaakt met het traditioneel gezag der Inheemsen, vertegenwoordigd in de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), één daarvan is de aanstelling in februari jongstleden, van Loreen Jubitana als de nieuwe directeur van het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen (DDOI), op voordracht van VIDS. Hiermee heeft het ministerie van ROS een nieuwe fase van samenwerking met de Inheemsen van Suriname ingeluid: een rechtstreekse samenwerking, op basis van vertrouwen en wederzijds respect.
De regering van Suriname en het ministerie van ROS in het bijzonder, zullen dit ingeslagen pad voortzetten. Eén van de voornaamste stappen die reeds gedaan is, is het indienen bij de Nationale Assemblee van een conceptwet betreffende de Collectieve Rechten van de Inheemse Volken en de Tribale Volken. Bij aanname van deze wet zal de nodige rechtsbescherming van de Inheemse en Tribale volken, conform het Kaliña & Lokono vonnis van het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten, verwezenlijkt moeten worden. Ook andere bepalingen uit dit vonnis hebben onze onverminderde aandacht, en we zullen gestaag werken aan de volledige uitvoering hiervan.
Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport heeft als taak het zorgdragen voor duurzame ontwikkeling van het binnenland. De huidige economische situatie is bekend maar de vooruitzichten zijn goed. Indachtig de slogan van deze regering alsook het VN-thema van dit jaar zullen wij samen werken aan die duurzame ontwikkeling, grotere zelfwerkzaamheid en duurzame versterking van de economische weerbaarheid, een gezond leefmilieu, garanderen van de noodzakelijke overheidsvoorzieningen, en uiteindelijk die alom gewenste gelijkheid en welvaart voor ons allen, zonder iemand achter te laten. We doen het samen!