De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Braziliaanse ambassadeur brengt kennismakingsbezoek aan minister LVV

De ambassadeur van Brazilië, Laudemar Goncalves de Aquiar Neto, heeft afgelopen week, een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

De LVV-bewindsman en de ambassadeur bespraken de stand van zaken met betrekking tot de lopende projecten waaronder; ‘Improvement of the Upland Rice Cultivation in Suriname’ en “Bestrijding Carambola Fruitvlieg”. De huidige COVID-19 situatie in beide landen heeft gezorgd voor enige vertraging in de uitvoering.

De ambassadeur gaf ook de mogelijkheden aan voor studie voor Surinamers in Brazilië en technische assistentie bij het upgraden van ons landbouwkundig onderzoek en -voorlichting. Tijdens het gesprek bleek dat er meerdere projecten op de agenda van beide landen liggen die nog besproken moeten worden.

In januari 2021 zal na het aantreden van de nieuwe ambassadeur hiermee een aanvang worden gemaakt. Afgesproken is om de particuliere sector nauwer te betrekken in de samenwerkingsrelatie.