De Boodschap
Uncategorized

Braziliaanse overheid schenkt nieuwe ambulance aan Suriname

Suriname is een nieuwe ambulance rijker. De ambassadeur van Brazilië, Raphael Azeredo, heeft namens de Braziliaanse overheid, in samenwerking met de Pan American Health Organization (PAHO) en de World Food Program (WFP), de volledig uitgeruste, geavanceerde ambulance geschonken aan de Republiek Suriname, vertegenwoordigd door de minister van Volksgezond, drs. Amar Ramadhin. Deze plechtigheid vond plaats op woensdag 12 mei jongstleden op het terrein van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo in aanwezigheid van de PAHO/WHO Representative in Suriname, dr. Karen Lewis-Bell; de directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Claudia Marica-Redan; de directeur van de Medische Zending, Herman Jintie en andere aanwezigen.

In verband met de Dag der Verpleging richtte de minister zich aan het begin van zijn toespraak als eerst tot de verplegenden en verzorgenden.  Hij zegt dankbaar te zijn voor alle inspanningen die zij het afgelopen jaar hebben verricht. Vervolgens benadrukte de bewindsman dat ondanks de recente aanstelling van de ambassadeur er al gesprekken gevoerd zijn om na te gaan hoe de relatie Brazilië-Suriname geïntensiveerd kan worden. De minister toonde zijn dankbaarheid aan de overheid van Brazilië en alle andere actoren die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van de geste. Tot slot gaf hij aan zorg ervoor te zullen dragen dat de ambulance goed ingezet zal worden.

Volgens de PAHO/WHO Representative in Suriname, dr. Lewis-Bell, is het een lang proces van bijkans een jaar geweest om technische zaken op orde te stellen zodat de ambulance uiteindelijk in Suriname kon aankomen. Mede door de komst van de pandemie werd niet alleen de behoefte aan mankracht in de zorg groter, maar ook de vraag naar medisch apparatuur en andere benodigdheden, inclusief transport voor het vervoeren van zieken. De ambulance is volledig voorzien van alle instrumenten en benodigdheden die basis levensondersteuning kunnen bieden. Het voertuig is daarnaast ook geschikt om personen vanuit het binnenland, waaronder Braziliaanse mijnwerkers, te vervoeren met behulp van de four-wheel-drivecapaciteit, waar specifiek om was gevraagd. “Deze ambulance heeft de meeste voorzieningen tussen de huidige vloot in Suriname, heb ik mij laten vertellen.”, aldus Lewis-Bell.Tot slot bedankte zij de overheid van Brazilië, het WFP en de lokale Toyota dealer, CKC, voor hun vriendelijke samenwerking en geduld.

De ambassadeur heeft zich vol genoegen geuit over de vreugdevolle gelegenheid. Hij zei dat dit geschenk de relatie tussen Brazilië-Suriname symboliseert. Volgens Azeredo is deze relatie heel breed en omvat diverse vlakken, maar de gezondheidszorg geniet nu hoogste prioriteit. Het is nu meer dan ooit nodig om gezamenlijk na te gaan wat er allemaal gedaan kan worden om de effecten die deze pandemie met zich meebrengt te minimaliseren. Per slot van rekening gaf hij aan dat Brazilië te allen tijde alles dat in hun vermogen ligt zal doen om Suriname te blijven ondersteunen. De sleutel van de ambulance werd door de ambassadeur symbolisch overhandigd aan minister Ramadhin.

De directrice van AZP, Marica-Redan was ook zeer dankbaar met de komst van de ambulance en gaf aan dat drs. William, de enige SEH-specialist in Suriname werkzaam bij AZP, er samen met het team voor zal zorgen dat het voertuig naar volledige capaciteit wordt ingezet. De ambulance zal zowel door het Academisch Ziekenhuis Paramaribo als de Medische Zending gebruikt worden.