De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister AWJ en dc Mendelzoon bespreken issues aangaande Brokopondo

De minister en directie van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), hebben op woensdag 18 januari 2023 de districtscommissaris (dc) van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon en zijn team ontvangen voor een gesprek. Bij deze gelegenheid heeft de burgervader aandacht gevraagd voor verschillende issues waarmee zijn district te kampen heeft, waaronder specifieke problemen en uitdagingen die AWJ regarderen. Uit de uiteenzetting van de dc is komen vast te staan dat hij de indruk heeft dat werkgevers en werknemers in het district het niet zo nauw nemen met de arbeidswetgeving. Ook maakte hij gewag van werkloosheid onder jongeren in het district, wat kan leiden tot diverse issues. De dc benadrukte dat hij als vertegenwoordiger van de regering in Brokopondo, het beleid van de diverse ministeries, inclusief AWJ, wil helpen uitdragen en realiseren.

Minister Steven Mac Andrew gaf aan veel belang te hechten aan dit gesprek, omdat AWJ continu uitgaat van een landelijke benadering van haar werkzaamheden en in dit kader gaf hij aan, dat de burgervader en zijn team daarom onder meer betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het Derde Decent Work Country Programma en ook geparticipeerd hebben aan de recente training voor arbeidsinspecteurs. Volgens de bewindsman zal het derde Decent Work Country Programme (DWCP SU III), welke in februari wordt ondertekend en waar direct een aanvang mee zal worden gemaakt, geheel Suriname, dus ook Brokopondo, bestrijken. Met de uitvoering van dit programma zal volgens hem, het ondernemersklimaat en het creëren van productieve werkgelegenheid ook in rurale gebieden worden bevorderd.

De burgervader is bereid vaktrainingen en ondernemerschapstrainingen die worden aangeboden aan kansarme- en risicojongeren, met de bedoeling dat ze door de opgedane kennis en vaardigheden volwaardig kunnen participeren in de samenleving, hetzij als werknemer of als kleine zelfstandige ondernemer, ook naar Brokopondo te brengen. Het directoraat Arbeidsinspectie zal volgens hem binnenkort een Client Contact Centre opzetten in het district om de klachtenafhandeling te verbeteren. Voor de maand februari is gepland dat functionarissen van het ministerie voorlichtingssessies zullen houden in het district over arbeidswetten en over kinderarbeid. Ook zal het directoraat Jeugdzaken activiteiten ontplooien om jongeren van de districten, waaronder Brokopondo, te betrekken bij besluitvormingsprocessen door middel van jeugdparticipatie. Hiermee wenst het ministerie dat ook jongeren in rurale gebieden betrokken raken bij de ontwikkeling van het land.

Partijen zullen in de komende periode verder met elkaar overleg plegen om de vinger aan de pols te houden ten aanzien van de geplande beleidsactiviteiten die betrekking hebben op het district. AWJ heeft Brokopondo al enige tijd binnen het gezichtsveld. Zo heeft AWJ het vorig jaar, in de maand september, samen met een delegatie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), een werkbezoek gebracht aan het district met de bedoeling dat Decent Work zijn ingang vindt in rurale gebieden en in het binnenland. De burgervader met zijn team heeft het ministerie bezocht in het kader van werkbezoeken die hij brengt aan de verschillende ministeries.