De Boodschap
Kabinet van de President

Tweede Militaire Jungletraining gaat van start

De tweede Militaire Jungletraining van het Koninkrijk der Nederlanden op Surinaams grondgebied is gestart. Aan deze training zullen ook vier Amerikaanse militairen deelnemen. De officiële start heeft plaatsgevonden op 28 maart 2023 in de Ayoko Kazerne te Zanderij. Bij deze speciale gelegenheid zijn ook president Chandrikapersad Santokhi en Defensieminister Krishnakoemarie Mathoera aanwezig geweest.

Volgens het Surinaamse staatshoofd is de training een uiting van een hechte samenwerkingsrelatie tussen Suriname en Nederland. “Het is een bevestiging dat we veel kunnen bereiken met onze natuur zonder daarbij het aspect van duurzaamheid en behoud uit het oog te verliezen”. Het Surinaams oerwoud biedt alle mogelijkheden om de opleidingsdoelstellingen te bereiken waar er tot eind mei verschillende trainingen worden verzorgd. Deze zijn de Jungle Warfare Instructor Course, Jungle Warfare Course en Special Operations Forces Jungle Training waar ruim 200 leden van het Korps Mariniers en Luchtmobiel uit Nederland samen met 60 Surinaamse en 4 Amerikaanse militairen aan zullen deelnemen.

De training is gebaseerd op de meerjaren Status of Forces Agreement (SOFA) tussen Suriname en Nederland. Met de ondertekening van de Intentieverklaring, in het jaar 2021 tussen minister Mathoera en haar Nederlandse ambtgenoot Anna Bijleveld-Schouten is nog meer diepgang gegeven aan de bilaterale relatie op defensiegebied. Het is belangrijk dat het Surinaams Nationaal Leger gereed is voor zijn taken. Om die reden is in goed overleg tussen beide ministeries besloten dat waar mogelijk, militair materiaal dat bijdraagt aan de gereedstelling van het Nationaal Leger, aan Suriname wordt overgedragen. Er heeft in dit kader een symbolische overdracht van 7 viertonners plaatsgevonden. Het gaat om vrachtwagens met reserve delen en onderhoudspakketten inclusief het systeem die passagiers veilig kunnen vervoeren.

President Santokhi is van mening dat deze samenwerking van eminent belang is voor de veiligheid en vrede. Krijgsmachten moeten volgens het staatshoofd een grotere bijdrage leveren aan het versterken van de rechtsorde, beschermen van mensenrechten, vergroten van de veiligheid en stabiliteit, het bieden van hulp bij rampen en het aanpakken van grensoverschrijdende vraagstukken.

Bij de opening waren zowel de Nederlandse als de Amerikaanse ambassade vertegenwoordigd door Tijdelijk Zaakgelastigde mevrouw Sonja Kuip, Commandant Korps Mariniers, Brigade-Generaal Jan Hut van het Nederlands leger, Chief Security Cooperation Office van het Amerikaans leger en Lieutenant Commander Nathaniel Swank.