De Boodschap
Kabinet van de President

Bureau Gemeenschapsprojecten opent speeltuin te Mariënburg

In het kader van de uitvoering van het Gemeenschapsprojecten Programma (GPP), heeft het Bureau Gemeenschapsprojecten (GBP) een nieuwe speeltuin geopend te Mariënburg, Commewijne. De opening vond plaats op woensdag 9 november 2022. Bij dit moment waren onder andere aanwezig; districtscommissaris Mohamedsafiek Radjab, de volksvertegenwoordigers Soerjani Mingoen en Evert Karto en BGP-projectmanager Jaswant Doekharan.

De gemeenschapsprojecten worden uitgevoerd met de bedoeling diverse gemeenschappen te voorzien in hun noodzakelijke behoeften. In verband met de voortgang van het programma heeft het ministerie van Financiën en Planning, het Bureau Gemeenschapsprojecten (BGP) opgericht met de bedoeling om geselecteerde projecten tijdig en correct te laten uitvoeren. “In de ontwikkelingsvisie dat ik voor mijn district propageer is dat er in elk woongemeenschap of wijk parken, speeltuinen of sportvelden aanwezig moeten zijn voor de sociale ontwikkeling van de inwoners ” aldus DNA lid, Soerjani Mingoen.

De buurtbewoners hebben via de ressortsraadsleden en districtsraadsleden de behoefte kenbaar gemaakt aan de burgervader die op zijn beurt financiering heeft gezocht voor het aanleggen van een speeltuin op het terrein van het Stafdorp. Na het lint te hebben doorgeknipt mochten de buurtbewoners samen met alle genodigden, gelijk gebruik maken van het terrein. Daarnaast heeft de overdracht van de speeltuin plaatsgevonden middels een ondertekening tussen dc Radjab en Jaswant Doekharan.